Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Vogelwachtseizoen van start in het Werelderfgoed Waddenzee


‘We zitten weer op ons nest’, twitterde onlangs vrijwillig vogelwachter en wadfotograaf Jan Huneman vanaf de tweede keet van Staatsbosbeheer op de Boschplaat. En dat is niet alleen op Terschelling het geval. Want het is voorjaar en de broedtijd in het Waddengebied is weer aangebroken. Duizenden vogels, zoals sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn bij belangrijke vlucht- en broedplaatsen. Het is nu ook de tijd dat vele vrijwillige vogelwachters hun intrek nemen in hutten, keten en posten. Zij monitoren de broedvogels, voeren tellingen uit, bewaken de afgesloten gebieden en geven informatie over het enige natuurlijke Werelderfgoed in Nederland: de Waddenzee.

Vroeger waren de vogelwachters er om andere redenen: maandenlang zaten zij op hun post om eierrapers in hun kraag te pakken of stropers te bekeuren. Wandelaars die tegenwoordig één van de twee vogelwachtersketen op de Boschplaat aandoen, zijn altijd verrast met de informatie die ze van de 40 verschillende duo's vogelwachters krijgen. De wachters op hun beurt vinden het leuk om de passanten (5.000 in 2015) en de Facebookvolgers wat te vertellen over de duizenden vogels die er zitten.

Engelsmanplaat en Rottumerplaat

Het oude vogelwachtershuis op palen op de onbewoonde Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog is vanaf eind april weer bemenst. De duo's vogelwachters zullen hier net als op de keten van de Boschplaat in shifts van een week verblijven. Uiterlijk volgend jaar wordt het beeldbepalende onderkomen van Staatsbosbeheer hier vervangen door een nieuwe.
Het stenen vogelwachtershuis op Rottumerplaat is sinds drie weken bemand door het 'vaste' duo Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer (ook bekend van de film De Vogelwachter). Via Rottum-weblog houden zij tot en met juli hun volgers op de hoogte van het wel en wee.

Rottumeroog

Ook op Rottumeroog zijn de vogelwachters inmiddels geïnstalleerd in de bijzondere shelter die daar dit jaar is geplaatst. Met deze 'iglo' wil Staatsbosbeheer de vogelwachters meer veiligheid en comfort bieden op het meest oostelijke en wilde puntje van het Nederlandse Waddengebied. De iglo-shelter van Blue Loop Originals is op de ruigste plekken in de wereld getest. Dat mag ook wel, want Rottumeroog wordt regelmatig gegeseld door wind, water en zand. Het eerste duo, vogelwachters Emo Klunder en Henk Plat, heeft vrijdag 8 april zijn intrek genomen.

Texel

Tot slot houden wisselende duo's vogelwachters ook een oogje in het zeil in natuurgebied De Slufter op Texel houden wisselende duo's vogelwachters sinds Pasen een oogje in het zeil. Dit doen zij vanuit de Zwarte keet bij het uitkijkpunt het Diepe gat. Door aanwezig te zijn voorkomen de wachters hier veel verstoringen en hoeft er minder gehandhaafd te worden. Staatsbosbeheer is de Waddenunit van het Ministerie van EZ dankbaar voor zijn hulp met vervoer naar de onbewoonde eilanden en met zijn deskundigheid op gebied van monitoring en toezicht.