Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Succesvolle brainstorm over toekomst iconische loods op Terschelling


De historischeTonnenloods in West-Terschelling verliest haar functie als opslag en onderhoudswerkplaats van ijzeren zeeboeien en andere materialen. Daarom zoeken de gemeente, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer al enige tijd naar mogelijkheden om dit bijzondere gebouw uit 1917 een andere bestemming te geven. Woensdagavond 13 april spraken zij in een ‘Loodsmeeting’ met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke en private relaties van het eiland. Ruim 40 mensen hebben zo’n 2,5 uur gepraat en gebrainstormd over het verhaal van de Tonnenloods, de mogelijke functies en de weg er naartoe.

Historie en toekomst

Centraal staat het behoud van de Tonnenloods als icoon van Rijkswaterstaat, waarbij ruimte wordt geboden voor herhuisvesting van het gemeentelijk Centrum voor Natuur & Landschap en een informatiepunt van Staatsbosbeheer. Woensdagavond is met de private partijen en maatschappelijke organisaties gesproken over de toekomst van de loods. In de groep was een breed draagvlak voor het behouden en uitdragen van de nautische- en waterstaatsgeschiedenis en het versterken van het industriële- en arbeidskarakter. De relatie met het Werelderfgoed Waddenzee, de Noordzee en de rijke geschiedenis, natuur en cultuur van het eiland werd ook veelvuldig gelegd. Ook was er een gedeeld idee dat de Tonnenloods een geliefde ontmoetingsplek voor alle eilanders moet worden en daarnaast een spannend startpunt voor ontdekkingen door bezoekers.

Hoe verder?

De komende drie maanden gaan drie actiegroepen met de schat aan ideeën en adviezen  aan de slag. Dit moet rond de zomer uitmonden in een plan van aanpak dat de Stuurgroep Tonnenloods vervolgens gebruikt om een investerings- en exploitatiebegroting op te stellen. In 2017 kunnen we terugkijken op 100 jaar maritiem gebruik van de Tonnenloods en tegelijkertijd is dat ook het moment dat er een beeld is van het toekomstige gebruik van de loods.