Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Start participatietraject Echt Terschelling


Op 11 april is ‘Echt Terschelling’ van start gegaan; een initiatief van Staatsbosbeheer waarin eilanders én bezoekers nog meer betrokken worden en kunnen mee beslissen over de recreatie, cultuurhistorie en uiteraard het natuurbeheer in de duinen van Terschelling. Via enquêtes, excursies, klankbordgroepen, een website en Facebookpagina kan iedereen meepraten, zodat het gebruik en beheer van de natuur op het eiland tot ieders tevredenheid plaatsvindt.

Meepraten over het beheerplan

De komende tijd werkt Staatsbosbeheer samen met Rijkswaterstaat aan het opstellen van een nieuw beheerplan voor de natuur van Terschelling. Een belangrijk onderwerp hierbij is de participatie van bewoners en bezoekers van het eiland. “Eilanders en bezoekers zijn erg betrokken bij alles wat er speelt. Die betrokkenheid willen we graag benutten om zo samen tot een goed plan te komen”, aldus boswachter Joeri Lamers van Staatsbosbeheer. Duidelijkheid en transparantie zijn hierbij belangrijke voorwaarden. “Een logische vraag kan zijn of we het natuurbeheer dan uit handen geven, maar dat is niet het geval. De basis van het beheer is namelijk vastgelegd in bijvoorbeeld Natura 2000 en flora- en faunawetgeving. Wij zien echter ruimte om het samen te hebben over de precieze invulling. We geven daarbij helder aan waar wel en waar niet discussie over mogelijk is.” ‘Echt Terschelling’ is de komende beheerplanperiode een vast onderdeel van de werkwijze van Staatsbosbeheer. De organisatie nodigt overigens ook andere instanties uit om mee te doen met ‘Echt Terschelling’.

Maandelijkse enquêtes

De afgelopen drie maanden is tot volle tevredenheid proefgedraaid met een groep van 75 eilanders. Vanaf 11 april kan iedereen zich inschrijven voor deelname aan de maandelijkse enquêtes van ‘Echt Terschelling’. Dit kan via de website www.EchtTerschelling.nl, waarop ook de resultaten van voorgaande enquêtes terug te vinden zijn. De boswachters geven met deze enquêtes deelnemers inzicht in het hoe en waarom van werkzaamheden en krijgen op hun beurt informatie terug over wat mensen willen. “Wanneer blijkt dat de meerderheid antwoord A wil, houden wij ons hieraan. De meerderheid van stemmen geldt dan”, zegt Joeri.