Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer en boeren gaan samen natuur beheren in Staphorsterveld


Het beheer van het Staphorsterveld gaat in de toekomst anders. Boeren in en rond het gebied gaan samen met Staatsbosbeheer natuur beheren tussen Zwolle en Meppel. De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten (ANV) en Staatsbosbeheer hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die de deur opent naar een kostenefficiënt beheer. Daarbij zijn ook de natuurdoelen gewaarborgd en worden de mogelijkheden voor de boeren geoptimaliseerd.

Win-winsituatie

In dit nieuwe natuurbeheerplan zal Staatsbosbeheer zich als eigenaar van het Staphorsterveld concentreren op het voeren van de regie en het inbrengen van kennis in dit Natura 2000-gebied, terwijl zij kan vertrouwen op de lokale kennis en kunde van de boeren. Andersom biedt de samenwerking de boeren meer bestaanszekerheid in dit natuurgebied en de mogelijkheid om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden met natuurbeheer. Zo wordt er samengewerkt aan een economisch en ecologisch gezonde toekomst van het Staphorsterveld.

Concrete stap

De samenwerking is een concrete stap. Staatsbosbeheer en ANV Horst en Maten hebben de afspraken over financiën en natuurbeheer voor alle betrokken partijen vastgelegd in een gezamenlijk beheerplan. De ANV treedt op als belangenbehartiger van de individuele boeren en ziet er op toe dat het beheer aan de kwaliteitseisen blijft voldoen. Staatsbosbeheer blijft als partner actief in het gebied op het vlak van voorlichting, monitoring en educatie.

Het gaat om gebieden met weidevogels, bloemrijk grasland en boksloten. Meer Boswachterij Staphorst.