Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Meer nauwe korfslakken op Rottumerplaat


Goed nieuws voor de nauwe korfslak op de Rottumerplaat. De populatie van dit kleine slakje dat op de Rode Lijst van beschermde diersoorten staat, is sterk toegenomen op het eiland. Dat blijkt uit de inventarisatie eind 2015 van vrijwilligers van de Stichting ANEMOON.

De nauwe korfslak werd in 2006 voor het eerst geïnventariseerd op Rottumerplaat. Toen bevolkten ze een klein gebiedje van slechts 15 vierkante meter.  In 2015 zijn de slakjes opnieuw geinventariseerd en gevonden over een zone van 1,5 kilometer lang en ongeveer 5 tot 10 meter breed. Mogelijk is het huidige verspreidingsgebied zelfs nog groter dan dit, want door tijdgebrek konden de onderzoekers niet het hele eiland onderzoeken. Duidelijk is in elk geval dat de nauwe korfslak op Rottumerplaat goed gedijt en dat de minuscule landslakjes goed bestand zijn tegen de natuurlijke krachten op het eiland.

Succesfactoren

Twee factoren dragen waarschijnlijk bij aan het succes van de nauwe korfslak op de Rottumerplaat. Ten eerste hebben wind, zee en golven hier vrij spel, wat zorgt voor een grote natuurlijke dynamiek. Ten tweede is hier geen sprake van menselijk ingrijpen. In soortgelijke omstandigheden blijkt de nauwe korfslak het ook goed te doen op Schiermonnikoog, waar het slakje alleen voorkomt op het meest dynamische, jongere deel van de Oosterkwelder dat niet begraasd wordt. Op de andere Waddeneilanden komt de nauwe korfslak niet voor en in de Hollandse duinen is de populatie de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan door natuurmaatregelen zoals plaggen en begrazen.

Beschermingszone

Rottumerplaat is aangewezen als speciale beschermingszone voor dit landslakje. Naast de nauwe korfslak zijn er nog vier andere bijzondere soorten ontdekt die op de Rode Lijst staan: muizenoortje, grays kustslak, dikke korfslak en dwerg-korfslak. Staatsbosbeheer is uiteraard zeer content met deze mooie resultaten en blijft de komende jaren monitoren.