Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Aan de slag met nieuwe kweldernatuur Terschelling


De realisatie van open kwelders aan de zuidkant van Terschelling is weer een stap dichterbij gekomen. Niet voor landaanwinning, maar voor nieuwe natuur en een nieuw landschap, met een bijzondere vorm, geïnspireerd op werk van de schilder Piet Mondriaan. Zeven betrokken partijen hebben de plannen dinsdagavond gepresenteerd in Midsland op Terschelling.

Samen sterk

Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben de gemeente Terschelling, Rijkswaterstaat, Oerol/Sense of Place, Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân de handen in één geslagen. Gezamenlijk kiezen ze ervoor aan de zuidkant van Terschelling kwelderrestanten te behouden en nieuwe te ontwikkelen.De partijen zijn het er over eens dat natuur- en landschapsontwikkeling prioriteit heeft. Samen met Terschellingers is daarvoor een nieuwe vorm gevonden, waarbij de rust voor de vogels en omwonenden wordt bewaard en een nieuw, voor plant, dier en mens interessant landschap wordt toegevoegd.  De plannen worden natuurlijk zo uitgewerkt dat stabiliteit van de primaire waterkering gewaarborgd blijft.

Ontwikkeling

In Werelderfgoed Waddenzee verouderen teveel kwelders. En dat is een groeiend probleem voor de natuur. De rijkdom aan planten en dieren loopt namelijk terug. En dat terwijl de kwelders een belangrijk onderdeel zijn van de natuurwaarden van het Werelderfgoed Waddenzee. Daarom heeft Rijkswaterstaat zich voorgenomen nieuwe kwelders te ontwikkelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water. Deze kwelderontwikkeling past ook in dat perspectief.

Meer informatie over de ontwikkelingen en plannen staan op de website rijkewaddenzee.nl