Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Utrecht

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Utrecht  per 31-12-2016.

In de provincie Utrecht beheert Staatsbosbeheer bossen, polders, uiterwaarden, forten, linies, landgoederen, speelnatuur en stadsnatuur. Ten noorden van de stad Utrecht vormen de natuurgebieden van Staatsbosbeheer een bont mozaïek van land en water in de Vechtstreek. En in het westelijk deel van de provincie ligt de Utrechtse Heuvelrug, in meerdere opzichten een hoogtepunt in het hart van Nederland. Een ander hoogtepunt is de toename van populaties roofvogelsoorten, dassen, spechten en boommarters. 

Oppervlakte

Vrijwilligers

 • 313 vrijwilligers en
 • 27 vrijwilligersgroepen

Recreatie

 • 169 km gemarkeerde wandelroutes
 • 52 km fietspaden
 • 77 km ATB-routes
 • 114 km ruiterpaden
 • Waterliniemuseum Fort bij Vechten
 • Grebbelinie Bezoekerscentrum (v.a. zomer 2017)
 • Mountainbiketrails (Utrechtse Heuvelrug)
 • Forten als buitenpodium voor evenementen en activiteiten
 • 3 MTB routes staan in de top 15 van Nederland

Jeugd

 • 2 speelbossen: Nieuw Wulven en Gagelbos
 • 2 kabouterroutes: Baarnse Bos en Leersumse Veld
 • 3 beleefroutes op de forten Vechten, Werk aan de Groeneweg en 't Hemeltje
 • programma's Natuurwijs op Utrechtse Heuvelrug

Monumenten

Hout en biomassa

 • 20.000 m3 regulier hout
 • 500 ton biomassa chips

Samenwerking met

 • Partou, natuurbus buitenschoolse opvang
 • Diverse instanties die zich inzetten voor mensen met een beperking/afstand tot arbeidsmarkt: Stichting Reinaerde, Abrona Den Dolder, Amerpoort (beheer park Groeneveld), WMO-ers op zuidelijk deel Utrechtse Heuvelrug, Zonnehuis Doorn en het Brede Bos in Austerlitz i.s.m. gemeente Zeist en partners.
 • Diverse ondernemers in relatie tot ontwikkeling en beheer van forten Nieuwe Hollandse Waterlinie.
 • Erfpachters
 • Natuurboeren in Bethunepolder
 • Recreatieondernemers op Utrechtse Heuvelrug en in RodS gebieden
 • Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Relatie provincie

Van de Provincie Utrecht ontvangt Staatsbosbeheer subsidie voor het beheer van de natuur binnen de EHS (NNN). Ook draagt de provincie financieel bij aan het onderhoud van een deel van de wandel- en fietspaden in deze gebieden.

Jasper Kuipers
Vragen over dit onderwerp? Jasper Kuipers Provinciehoofd Staatsbosbeheer Utrecht
 

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten