Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Staatsbosbeheer Noord-Brabant

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers van Staatsbosbeheer Noord-Brabant per 31-12-2018.

Staatsbosbeheer beheert veel verschillende soorten natuur in Brabant. Van stuivende duinen tot bloemrijke graslanden, hoogvenen tot bossen. Ook herbergen we unieke soorten in Brabant, zoals het pimpernelblauwtje in de Moerputten, de kraanvogel in de Peelvenen en de visarend in de Biesbosch.

Natuur en recreatie

De Brabantse natuur trekt vele toeristen en draagt bij aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Staatsbosbeheer is gastheer voor miljoenen Brabanders:

  • 30.577 hectare natuur- en recreatiegebieden
  • 533km gemarkeerde wandelroutes, 189 km fietspaden, 125 km ATB-routes, 302 km routerpaden, 5 kabouterpaden, 2 speelbossen.

Maatschappij

  • 760 vrijwilligers
  • Met jeugdactiviteiten bereikten onze boswachters en vrijwilligers in 2018 ruim 77.000 mensen. In onze educatieprogramma’s combineren we natuurbeleving met (jeugd) gezondheid.
  • 125 leerlingen uit het speciaal voortgezet onderwijs werkten in 2018 in onze gebieden.
  • 500 mensen voerden hun taakstraf uit in onze terreinen.
  • We werken samen met 8 zorginstellingen, waardoor 50 cliënten een zinvolle dagbesteding hebben.

Flora en fauna

We dragen bij aan het behalen van provinciale natuur- en waterdoelen. Dit doen we met SNL-financiering, inkomsten uit ingebruikgeving (pacht), verkoop van hout, biomassa en recreatie.

Natuurnetwerk Brabant

Staatsbosbeheer werkt samen met de Manifestpartners aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Doel: biodiversiteit in Brabantse natuurgebieden vergroten, gezondheid van de inwoners bevorderen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden maken.

Cultureel erfgoed

  • We beheren waardevolle cultuurhistorische landschappen en objecten die bijdragen aan de streekidentiteit van Brabant. Bijvoorbeeld het Unesco Man & Biosfeer gebied De MaasheggenFort Sabina en de Spinolaschans (Zuiderwaterlinie).
  • We zijn trots op archeologische monumenten en landschapselementen, zoals houtsingels, eendenkooien en griendketen.

Meer info

 

Marc de Wit
Vragen over dit onderwerp? Marc de Wit Provinciehoofd Staatsbosbeheer Noord-Brabant