Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Dossiers

Wil je meer weten over de werkwijze van Staatsbosbeheer en wat er speelt in onze natuurgebieden? In onze dossiers vind je volop achtergrondinformatie.

Landschap

Staatsbosbeheer staat voor natuur én cultuur omdat deze twee in het Nederlandse landschap ook niet gescheiden zijn. Lees meer in het dossier Landschap.

Monumenten

Staatsbosbeheer beheert niet alleen natuur maar draagt ook zorg voor monumenten. Ontdek de forten, buitenplaatsen en landgoederen in onze gebieden.

Nationale Parken

Nationale parken vertellen het verhaal van de bijzondere Nederlandse natuur. Staatsbosbeheer zet zich in voor de ontwikkeling van nationale parken nieuwe stijl.

Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa, met speciale regels voor natuurbehoud. Staatsbosbeheer beheert 130 van deze Natura 2000-gebieden.

Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer start 40 experimenten voor natuurinclusieve landbouw. Samen met boeren onderzoeken we hoe dit kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Natuurlijk herdenken

Een boom planten om een bijzonder moment of persoon te herdenken. Of de as van een overleden dierbare verstrooien in de natuur. Het kan bij Staatsbosbeheer.

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een internationaal belangrijk moerasgebied. Het beheer is erop gericht om vogels de ruimte te geven.

Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Teken en Lyme

Ontspannen in de natuur doet een mens goed maar controleer jezelf en de kinderen bij thuiskomst wel even op teken. Een goede en snelle behandeling van een tekenbeet kan narigheid voorkomen.