Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Zorg en arbeidsparticipatie

Werkplekken en dagbesteding in de natuur voor zorgcliënten, mensen die vallen onder de participatiewet en werkgestraften.

Zorg en arbeidsparticipatie

Dossier: Zorg en arbeidsparticipatie Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer biedt op verschillende manieren plaats aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door een groene, gezonde leer-werkomgeving te bieden, juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving. Samen met partners ontwikkelen we voor ‘bijzondere groepen’ taak-en arbeidsgerichte activiteiten, gericht op ontwikkeling en re-integratie van deelnemers. Zo bieden we deelnemers een zinvolle dagbesteding, de kans om laagdrempelig werkervaring op te doen en de mogelijkheid om door te stromen richting een (deels) betaalde baan.

Participatiewet

De werkzaamheden dragen bovendien bij aan het beheer van onze terreinen. Zo betrekken we, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en als uitwerking van de Participatiewet, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij het werk van Staatsbosbeheer.

Doelgroepen

We richten ons op 4 groepen:

  • deelnemers dagbesteding
  • deelnemers met afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder statushouders)
  • taakgestraften
  • leerlingen Vso/Pro/entreeopleiding

Groene omgeving

Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. De groene omgeving die wij bieden is op zich al gezondheid bevorderend. Juist ook voor kwetsbare groepen in de samenleving. Natuur biedt een prikkelarme omgeving en bij werken en/of leren in het groen komen alle dimensies van positieve gezondheid aan bod.

Positieve gezondheid

‘Positieve gezondheid’ is het uitgangsprincipe van Staatsbosbeheer, en dat geldt ook voor het thema zorg en arbeidsparticipatie. Het begrip ‘positieve gezondheid’ is in 2012 geïntroduceerd, waarbij de focus ligt op de kracht en eigen regie van mensen. Gezondheid wordt hierbij in termen van veerkracht, functioneren en participatie gezien.

Dagbesteding cliënten

Staatsbosbeheer werkt al jaren samen met zorginstellingen. We bieden hen de ruimte om in onze natuurterreinen een zinvolle dagbesteding te bieden aan mensen die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. In 2017 bood Staatsbosbeheer zo'n 400 mensen een arbeidsmatige dagbesteding. Van snoeien en zagen tot afval opruimen en afrasteringen maken. Voor een aantal van hen is doorgroei mogelijk naar een re-integratietraject met zicht op een reguliere plek in het arbeidsproces met ondersteuning. Voor praktijkvoorbeelden zie Zorg en arbeidsparticipatie in de praktijk.

Werkstraf in de natuur

We bieden ook werkgestraften een werkplek in onze natuurterreinen om hier in het kader van hun werkstraf arbeid voor het algemeen nut te verrichten. Dat past bij de rol die Staatsbosbeheer als groen nutsbedrijf inneemt. Hiervoor werken we samen met Reclasseringsafdelingen en de Raad voor de Kinderbescherming.