Dossier Zeearend

De zeearend is terug van weggeweest! Deze roofvogel broedt al weer 10 jaar in Nederland.

Zeearend

Dossier: Zeearend Overzicht van dossiers

De zeearend is terug in Nederland. De roofvogel kwam vroeger in heel Europa voor, maar mede onder invloed van de mens was hij een zeldzaamheid geworden. Sinds 2006 broedt de zeearend jaarlijks succesvol in de Oostvaardersplassen en vanaf 2010 ook in de IJsselmonding en het Zwarte Meer, het Lauwersmeergebied en de Biesbosch.

De ‘vliegende deur’, zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, heeft zich op eigen kracht opnieuw gevestigd in Nederland. Eerst als wintergast, maar sinds 2006 ook als broedvogel. Het eerste broedpaar koos de Oostvaardersplassen als plek om te broeden, een teken dat het goed gaat met de natuurontwikkeling in het gebied. Het aantal zeearenden in ons land neemt sindsdien toe. In Nederland geboren zeearenden nemen - mogelijk met dieren uit onze buurlanden - nieuwe broedgebieden in Nederland in gebruik. Dit geeft hoop voor de toekomst.

Staatsbosbeheer woordvoerder Joke Bijl
Vragen over dit onderwerp? Joke Bijl
Woordvoerder
j.bijl@staatsbosbeheer.nl
030-6926210

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten