Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Zaden en plantmateriaal

Staatsbosbeheer hecht aan autochtoon, hoogwaardig plantmateriaal. We ontwikkelen dit in onze eigen terreinen, zaadgaarden en genenbank voor autochtone bomen en struiken.

Bestellen zaden en plantmateriaal

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om hoogwaardige en/of autochtone zaden en plantmaterialen te delen met andere natuurbeherende organisaties, kwekers en particuliere kopers, zoals particuliere boseigenaren. Op die manier kunnen we gezamenlijk bijdragen aan de biodiversiteit en kwaliteit in bossen, natuur en landschap.

Bestellen

Voor het bestellen van zaden en plantmaterialen kunt u contact opnemen met zaad.plantsoen@staatsbosbeheer.nl

Voorwaarden

Bij Staatsbosbeheer staan we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hoogwaardige kwaliteit zaden en plantmateriaal. Staatsbosbeheer werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particulieren om zich gezamenlijk in te zetten voor biodiversiteit in relatie met de kwaliteit van natuur, bos en landschap. De kwaliteitseisen ligger verankerd in de Nederlandse Rassenlijst voor bomen en struiken. Zie ook: Handelsvoorwaarden aankoop kweekmaterialen (pdf)

Krappe plantsoenmarkt 2020-2021

Bos mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Oorzaken hiervoor zijn onder andere klimaat, calamiteiten zoals de essentaksterfte en droogte. Daarnaast hebben Staatsbosbeheer en Rijks- en provinciale overheden forse ambities ten aanzien van herplant en uitbreiding van bos. Dit leidt zowel nationaal als internationaal tot een grote druk op de markt voor kwaliteitsplantsoen. Het team Zaad & Plantsoen van Staatsbosbeheer ziet zich daarom genoodzaakt om voor het plantseizoen 2020/2021 een prioritering toe te passen bij de afhandeling van plantsoenbestellingen. Lees meer over de achtergronden in de brief aan afnemers en neem tijdig contact op met het team Zaad & Plantsoen.