Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Windenergie

Staatsbosbeheer levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook aan projecten die het mogelijk maken dat in ons land meer windenergie wordt opgewekt.

Windmolenpark Wieringermeer

Het nieuwe Windpark Wieringermeer in de Kop van Noord-Holland bestaat straks uit bijna 100 windmolens met een maximale masthoogte van 120 meter. Vier van de windmolens komen in het door Staatsbosbeheer beheerde Robbenoordbos.

Samenwerking

Het windpark is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon. De oude molens, die verspreid door de polder in de Wieringermeer zijn geplaatst, worden verwijderd. De nieuwe molens komen in strakke lijnopstellingen te staan en geven het landschap daardoor een rustiger aanblik. In april 2018 start het samenwerkingsverband met de civiele werken voor het nieuwe windpark.

Inpassingsplan

Op dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De minister van Economische Zaken neemt deze coördinatie op zich en neemt samen met de minister van Infrastructuur en Milieu een ruimtelijk besluit over de inpassing van het windpark: het zogeheten inpassingsplan.

Natuurcompensatie

Omdat door de plaatsing van vier molens in het Robbenoordbos stukjes bos verloren gaan, hebben de provincie Noord-Holland en Nuon afspraken gemaakt over natuurcompensatie. Nuon gaat ruim 20.000 bomen aanplanten op een maisakker van 4 hectares aan de westkant van het Robbenoordbos.

Vleermuizen

In het Robbenoordbos zijn veel vleermuizen aanwezig. Om te voorkomen dat ze door de windmolens worden gehinderd, worden de molens stilgezet in de periodes dat de vleermuizen actief zijn. Dit is ‘s nachts bij windsnelheden lager dan 5 m/s en temperaturen hoger dan 10° C, als het droog weer is in de periode van begin mei tot eind oktober.

Vergoeding

Staatsbosbeheer ontvangt voor het beschikbaar stellen van de grond een vergoeding van Nuon. Dat geld wordt besteed aan het beheer van het bos, zodat het aantrekkelijk blijft voor planten en dieren.

Meer informatie