Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Windenergie

Staatsbosbeheer levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook aan projecten die het mogelijk maken dat in ons land meer windenergie wordt opgewekt.

Windmolenpark bij Deil

In het project Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen om twee windparken te realiseren nabij knooppunt Deil (mede op grond van Staatsbosbeheer) en de Avri in Geldermalsen. Staatsbosbeheer is sinds 2012 betrokken bij de ontwikkeling van het windpark bij Deil. Daar is plaats voor 9 tot 11 molens, totaal goed voor ongeveer 30 megawatt.

Bouwvergunning en burgercoöperatie

Na een intensief overlegproces hebben Gemeente Geldermalsen, Gemeente Neerijnen en Provincie Gelderland een procedure afgesproken om tot een bouwvergunning te komen. Er is een Burgercoöperatie Geldermalsen-Neerijnen opgericht met een ontwikkelbelang in beide parken van 25%. Dit betekent dat iedereen via de coöperatie mede-eigenaar van de parken kan worden en een stem kan hebben in de ontwikkeling.

Rol Staatsbosbeheer

De rol van Staatsbosbeheer in de ontwikkeling van dit windpark was voor ons heel innovatief. Het was de eerste keer dat we zelf het initiatief namen voor een windpark, en onze betrokkenheid leidde tot een veel groter belang voor de burgercoöperatie dan anders het geval was geweest (25% in plaats van 5%). Ook startten we het gesprek met drinkwaterbedrijf Vitens over natuurontwikkeling op hun aangrenzende grond. Dit ter compensatie voor de natuur die verloren gaat door de bouw van het windpark op Staatsbosbeheerterrein. Met de inkomsten uit het park gaat Staatsbosbeheer onder andere negen eendenkooien in de provincie onderhouden waar anders onvoldoende geld voor was geweest.

Tijdsduur project

Voor het windpark bij Deil duurde het bijna 3 jaar voordat we met alle betrokken partijen handtekeningen konden zetten onder de intentie- en samenwerkingsovereenkomsten en principeverzoeken. Er zijn echter nog geen definitieve vergunningen; dat zal naar verwachting nog 2 jaar duren. Als alles mee zit, zullen de molens in 2018 draaien. Dat is 6 jaar vanaf ons eigen eerste onderzoek. Voor wind-land-begrippen nog steeds erg snel, sommige ontwikkelaars in dit project zijn dan al zo’n 15 jaar betrokken!

Meer informatie over dit project vindt u op Betuwewind.nl.