Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Windenergie

Staatsbosbeheer levert graag een bijdrage aan een duurzame wereld. Dus ook aan projecten die het mogelijk maken dat in ons land meer windenergie wordt opgewekt.

Windenergie

Dossier: Windenergie Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer staat voor het beschermen, benutten en (laten) beleven van natuur in Nederland. Die natuur levert duurzame grondstoffen en energie. Windenergie is daarbij een vrij nieuwe loot aan de stam. We voorzien echter al jaren in de behoefte aan hernieuwbare grondstoffen zoals FSC®-hout voor de productie van houten tuinmeubelen, plaatmateriaal en papier. Ook plaatsen we zonnepanelen op onze werkschuren en kantoren, en leveren we groene energie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld al met biogrondstoffen, zoals houtsnippers en gras. Recent is windenergie hierbij gekomen.

Ondersteuning windenergieprojecten voor een duurzame economie

Staatsbosbeheer bouwt of beheert zelf geen windparken. Wel banen we de weg voor windprojecten van andere partijen, daarmee helpen we de doelen binnen het nationale Energieakkoord te realiseren. Over dit akkoord leest u meer op de pagina Visie en beleid van dit dossier. Het akkoord en onze activiteiten rond windenergie sluiten aan op onze wens bij te dragen aan een duurzamere wereld. Fossiele grondstoffen worden immers schaars en de uitstoot van broeikasgassen heeft een nadelig effect op het klimaat.

Samenwerking met lokale partijen en omwonenden

Staatsbosbeheer werkt op verzoek van verschillende overheden actief mee aan het realiseren van de opgave voor duurzame energie. Het ondersteunen van windenergieprojecten doen we in eerste plaats door geschikte locaties voor windmolens te vinden in de terreinen die we beheren. Daarbij houden we steeds de (groene) leefomgeving van bewoners in het oog. Zien we goede kansen op een plek, dan zullen we samenwerking zoeken met andere (lokale) partijen en met omwonenden. Staatsbosbeheer kijkt ook vooruit en werkt mee aan innovatieve projecten. De opbrengst van al deze samenwerkingen vloeit terug in ons terreinbeheer. Zie ook: windenergie in de praktijk