Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Coalitie Wadden Natuurlijk

Er is meer nodig dan regelgeving om het Wad in conditie te houden. Acht natuurorganisaties voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Sinds 2005 bundelen wij onze krachten in de Coalitie Wadden Natuurlijk. Samen beschikken we over veel kennis en ervaring, een goed netwerk en een grote achterban. Gezamenlijk kunnen we onze visie ontwikkelen over een integrale aanpak van de problemen waar de Waddenzee mee te kampen heeft. De leden van de coalitie zijn:

  • Waddenvereniging
  • Vogelbescherming Nederland
  • Landschap Noord-Holland
  • It Fryske Gea
  • Stichting Het Groninger Landschap  
  • Stichting WAD
  • Vereniging Natuurmonumenten
  • Staatsbosbeheer

Onze gezamenlijke visie op het Waddengebied is verwoord in het boekje Het Tij Gekeerd (2005). 

Staatsbosbeheer wil zich juist in dit soort samenwerkingsverbanden blijven inzetten voor het herstel van de natuurwaarden en voor verantwoord medegebruik van de Waddenzee. Met onze kennis en ervaring kunnen we bijdragen aan een duurzame balans tussen mens en natuur.

Ruimte voor een gemeenschappelijk Wad

De Waddenzee is gemeenschappelijke grond, net zoals onze heideterreinen dat vroeger waren. Als mensen iets willen ondernemen op dat gemeenschappelijke bezit, wordt dat geregeld met vergunningen. De aanvraag wordt getoetst aan de natuurdoelen en vervolgens wordt er al dan niet een vergunning toegekend. Toch ervaren wij ook iets anders. Aan elke aanvraag gaat een vraag vooraf: waarom wil iemand een initiatief nemen en iets organiseren in de Waddenzee? En als dat initiatief onverhoopt niet past binnen de natuurdoelen, kan het dan niet anders, op een manier die wel past? Die benadering mag en moet meer centraal staan in het denken. Want onze ervaring is dat je zo meer succes boekt, en meer mooie initiatieven de ruimte kunt geven.

Gezamenlijke successen

We kunnen vele voorbeelden noemen. Zo is Staatsbosbeheer met vaarrecreanten om tafel gegaan om te verkennen hoe we de natuur maximaal kunnen beschermen en de recreanten verantwoord de vrijheid kunnen geven om van het gebied te genieten. Samen zijn we het gesprek met de verantwoordelijke overheden aangegaan. Dit informele verbond gaat door het leven als Pact van Rede. Ander voorbeeld: de collega's van Natuurmonumenten, de Waddenvereniging, de Vogelbescherming en Stichting WAD zijn de uitdaging aangegaan om een oplossing te vinden voor de zogenoemde bodemberoerende mosselzaadvisserij. Die oplossing is er in 2008 gekomen: de mosselzaadvisserij komt in 20 jaar vrij van de wadbodem en er komt een natuurherstelprogramma. Inmiddels zijn de eerste resultaten gehaald met de 'mosseltransitie'.

De samenwerking biedt voordelen voor de partners zelf, maar ook voor partijen die met de natuursector in gesprek willen en afspraken willen maken. Sinds 2005 zijn er zo belangrijke afspraken tot stand gekomen. Er zijn nog veel meer concrete projecten tot uitvoering gekomen zoals het Kwelderherstelplan Groningen (getrokken door Het Groningen Landschap), de klimaatbuffer ZW-Ameland (coproductie van de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer), het werk- en leertraject Gastheren m/v op de Waddenzee (getrokken door Staatsbosbeheer) en het praktijkonderzoek naar mosselbankherstel Waddensleutels.  

Tamara Bok
Vragen over dit onderwerp? Tamara Bok Gebiedsmanager