Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Beheer

Van wie is de Waddenzee?

De Waddenzee is ongeveer zo groot als de provincie Noord Holland. Het is staatseigendom dat door Rijkswaterstaat, het ministerie van EL&I en Staatsbosbeheer wordt beheerd. Daarnaast zijn delen van de Waddenzee en de kwelders in eigendom en beheer van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties Landschap Noord Holland, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Vooral langs de kust hebben ook particulieren gronden (veelal kwelders) in eigendom.

Beheer Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer werkt al meer dan 100 jaar voor natuur en recreatie in het Waddengebied. De Waddenzee staat natuurlijk in verbinding met het gehele Waddengebied; met de eilanden en de kust van het vasteland. Staatsbosbeheer beheert, vaak in samenwerking met Rijkswaterstaat of een gemeente, de volgende buitendijkse gronden:

  • Wieringen: Oeverse Schor
  • Vlieland: Posthuiswad, Kroonspolders, delen van de Vliehors
  • Terschelling: Boschplaat
  • Ameland: o.a. Fugelpôlle
  • Dongeradeel: kwelders Holwerd Oost
  • Engelsmanplaat en het Rif tussen Ameland en Schiermonnikoog
  • Eemsmond, Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin

Recreatieprojecten

Staatsbosbeheer beheert niet alleen, maar coördineert ook projecten om recreanten op het Wad te (be)geleiden. Een voorbeeld is de Waddenfonds-aanvraag ‘Welkom op het Wad’. Met dit project kunnen we bijdragen aan vormen van recreatie op de Waddenzee die de rust en de natuur niet verstoren.

Welkom op het Wad!

Je bent van harte welkom bij Staatsbosbeheer op de Waddenzee. Soms kan dat op eigen gelegenheid, soms alleen onder begeleiding van een boswachter. In dat laatste geval gaat het om kwetsbare, door wetgeving geheel of gedeeltelijk afgesloten gebieden. De natuur heeft hier voorrang. Maar als de zeehonden hun jongen hebben geworpen en grootgebracht, en als de vogels zijn uitgebroed of als ze bij laag water op de wadplaten fourageren, dan ben je van harte welkom. Op www.ikpasophetwad.nl vind je meer informatie over toegankelijkheid en spelregels. Over zo’n eenzame wadplaat waar alleen vogelwachters en een enkele ‘droogvaller’ vertier vinden, schreef Koos van Zomeren in 1992 het prachtige verhaal Stoomcursus Engelsmanplaat.