Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Waddenzee

De gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.

Waddenzee

Dossier: Waddenzee Overzicht van dossiers

De Waddenzee is een uniek gebied met een ondiepe kustzee, kenmerkend voor de Deltanatuur van Nederland. Het is leefgebied voor zeehonden, schelpdieren en vele vogelsoorten die er komen rusten op weg naar het Noorden of Zuiden. Ook de mens maakt volop gebruik van het gebied, genietend van de rust, de weidsheid en de rijkdom aan leven. Het open landschap en de deels nog ongerepte natuur zijn goed voor miljoenen bezoekers per jaar. Het is bovendien een rijk gebied, waar op verantwoorde wijze uit kan worden geoogst door bijvoorbeeld vissers. Tot slot vormt de Waddenzee een kustgebied waaraan mensen kunnen wonen en leven, beschermd door duinen en dijken.

Er is volop beweging op de Waddenzee. Letterlijk en figuurlijk. In dit dossier geven we u graag een indruk van wat er gaande is in het gebied. Ook vindt u meer informatie over de samenwerkingsverbanden en projecten in het Waddengebied. En we blikken vooruit, want de gezamenlijke visie op de toekomst van de Waddenzee ontwikkelt zich gestaag en Staatsbosbeheer draagt hier actief aan bij.