Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Verondieping

In ons land zijn meer dan 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de winning van zand, grond of klei. Via verondieping worden recreatieve mogelijkheden vergroot en diversiteit van flora en fauna verbeterd.

Verondieping

Dossier: Verondieping Overzicht van dossiers

In ons land zijn er minstens 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de winning van zand, grond of klei. Deze grondstoffen worden onder meer gebruikt voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen. De plassen zijn soms tot wel 40 meter diep en hebben vaak steile oevers en taluds. Hierdoor zijn planten- en dierenleven en recreatieve mogelijkheden beperkt.

Diversiteit

Om deze situatie te verbeteren, kunnen de plassen worden ‘verondiept’. Dat houdt in dat de randen van de plas worden opgevuld met zand of baggerspecie. Op deze manier worden de steile oevers flauwer en ondieper en komt een geleidelijke overgang tot stand naar de diepere delen. Zo krijgt zonlicht de kans om in ondiepere delen door te dringen tot de bodem. Hierdoor krijgt de diversiteit en beleving van flora en fauna in de plas een impuls. Ook worden de recreatiemogelijkheden veiliger en meer divers.

Ecologische waarde

Diepe delen van een plas hebben ook hun ecologische waarde, bijvoorbeeld voor de snoekbaars. Verder kunnen diepere delen een belangrijke tol spelen bij het reinigend vermogen van een plas. Daarom houden we soms delen van de plas op diepte. Herinrichting van diepe plassen vindt vooral plaats bij gebieds- en natuurontwikkeling.

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun Woordvoerder