Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Samenwerking

Een vitaal Nederland langs de rivieren betekent samenwerken. Met alle overheden, beheerders en maatschappelijke organisaties in beleidsvorming, uitwerking en uitvoering van de maatschappelijke opgaven binnen het stroomgebied van de grote rivieren.

PAGW

Landelijk werken we met Rijkswaterstaat en RVO samen binnen de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) in opdracht van de ministeries van LNV en I&W. De aanpak levert winst op voor water en natuur langs de grote wateren. PAGW zal tot 2032 ook 2 concrete projecten in Staatsbosbeheernatuur opleveren: de Paddenpol langs de IJssel en een totale kwaliteitsimpuls voor de IJssel-Vechtdelta.

NURG

De PAGW is de natuuropgave vanuit beide ministeries voor onder andere de grote rivieren, en daarmee ook onderdeel van het Integraal riviermanagement van de Deltacommissaris. De afgelopen 25 jaar hebben we ook zo gewerkt binnen het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Ook toen waren 2 ministeries opdrachtgever. En dat heeft geleid tot een enorme verbetering van de biodiversiteit langs de Rijntakken en bijna 7.000 hectare nieuwe natuur via 55 projecten.

KRW

Met Rijkswaterstaat-Oost werken we ook samen aan nieuwe kansrijke maatregelen in onze terreinen langs de rivieren voor een betere waterkwaliteit en meer natuurwaarden. Maatregelen die 2027 afgerond moeten zijn. Samenwerking dus voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bekijk de projecten die af zijn en de locaties die onderzocht worden. 

Natuurwinstplan Grote Wateren

Het Natuurwinstplan Grote Wateren waaraan ook Staatsbosbeheer deelneemt, wil ambities ten aanzien van het behoud en herstel van biodiversiteit, waaronder de realisatie van Natura 2000 doelen, verenigen met het ontwikkelen van een dynamische en robuuste deltanatuur.

Beheer

Op gebied van uiterwaardenbeheer werken RWS en Staatsbosbeheer ook samen. Staatsbosbeheer voert ook voor Rijkswaterstaat het veiligheidsbeheer op haar eigen riviergebieden uit. Zo kunnen wij het werk voor natuur en veiligheid in onze gebieden beter combineren. Veiligheidsbeheer in de uiterwaarden gaat over het tegengaan van ongewenste opstuwende werking van begroeiing en dus de doorstroombaarheid van de uiterwaarden. Meer weten: