Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Rivierprojecten NURG en KRW

Het Nederlandse rivierengebied ondergaat grote veranderingen. Behalve het programma Ruimte voor de Rivier, geïnitieerd door Rijkswaterstaat, lopen er 2 andere grote programma’s: Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en Kaderrichtlijn Water (KRW).

Staatsbosbeheer, betrokken bij beide programma’s, voert hiervoor samen met rijksoverheden, provincies en gemeenten projecten uit. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van de leefomgeving van mensen, planten en dieren in het rivierengebied én aan de veiligheid van Nederland. Daarvoor zetten wij graag onze gebieden, gebiedskennis en omgevingscommunicatie in. Zo helpen wij belangen en doelen van waterkwaliteit en –veiligheid en riviernatuur te verbinden.

Programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG)

Staatsbosbeheer is sinds 1 maart 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van rivierenprogramma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Dat is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. NURG heeft als doel om natuurontwikkeling in het rivierengebied te realiseren. Dat gebeurt in verband met het Natuurnetwerk Nederland. Hierbij moet rekening gehouden worden met eisen en randvoorwaarden in verband met de veiligheid bij hoogwater. NURG moet in 2020 gereed zijn. 

Programma Kaderrichtlijn Water (KRW)

Staatsbosbeheer voert in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aantal KRW-projecten uit. Deze vielen voorheen onder de hoede van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water ligt bij de Minister van Infrastructuur. Op grond van het Europese programma Kaderrichtlijn Water moet de Europese waterkwaliteit vanaf 2015 aan bepaalde eisen voldoen. Hiertoe heeft de Europese Unie oude richtlijnen vervangen door een nieuwe uniforme regelgeving. In Nederland en alle andere landen van de Europese Unie wordt het oppervlakte- en grondwater sinds eind 2000 volgens KRW beheerd. Dankzij de KRW-projecten is de waterkwaliteit in heel Europa in orde. Daardoor voelen mensen, dieren en planten zich thuis in en rondom de rivieren.  

Samenwerking

In de programma’s NURG en KRW werkt Staatsbosbeheer samen met:

  • Rijkswaterstaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • Provincie Overijssel
  • Provincie Gelderland
  • Provincie Noord-Brabant
  • Provincie Utrecht
  • Diverse gemeentes
  • Diverse waterschappen
Vragen over dit onderwerp? Lilian Hermens Senior programmamanager