Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Riviernatuur

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling en biodiversiteit te bevorderen draagt het bij aan een veilig en aantrekkelijk rivierengebied.

Riviernatuur

Dossier: Riviernatuur Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert veel natuur rondom de rivieren. Door natuurontwikkeling in deze uiterwaarden dragen we bij aan de groei van biodiversiteit in combinatie met schoonwater en een veilig, aantrekkelijk en beleefbaar rivierengebied. We werken aan robuuste riviernatuur met veerkrachtige ecosystemen en dat is cruciaal voor een veilig en vitaal Nederland..

Delta

Nederland is binnen Europa een overgangsgebied van land naar zee. Een deltaland vol rivieren. Staatsbosbeheer beheert veel natuur langs de grote rivieren van Nederland. Onze riviernatuur heeft op veel manieren betekenis voor een vitaal Nederland. De hoge biodiversiteit in de grote aaneengesloten gebieden is van grote waarde. Glanshaverhooilanden, stroomdal graslanden, ooibossen, rietmoerassen, oevers en onderwaternatuur herbergen samen een ongelooflijke soortenrijkdom. Door herinrichting van gebieden realiseren we extra natuur die vaak hand in hand gaat met waterveiligheid en waterkwaliteit. Klimaatbuffers dus voor natte en droge tijden. En tegelijkertijd een geliefd gebied voor veel mensen om er lekker op uit te trekken.

Maatschappelijke opgaven

Staatsbosbeheer kent het riviersysteem en we ervaren in het beheer van onze gebieden hoe de rivier werkt. Er blijven kansen om met natuurontwikkeling een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in combinatie met maatschappelijke opgaven als hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, nieuw bos en het beleven van de riviernatuur. We kijken naar de samenhang binnen en tussen natuurgebieden .We werken aan systeemherstel, dus robuuste en veerkrachtige ecosystemen in de Nederlandse Delta. Dit doen in samenwerking met vele partijen langs de rivier. Onze Natura 2000-gebieden zijn Europese topnatuur. Ook langs de rivieren willen we juist deze gebieden versterken.