Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

VOF Van Oosterom

Het bedrijf van Arie van Oosterom was tot 2015 een gangbare melkveehouderij. Sinds 2015 heeft het bedrijf 21 hectare grond overgenomen van Staatsbosbeheer en het roer omgegooid richting natuur. Het belangrijkste doel: ruimte bieden voor weidevogels.

Weidevogels

Het bedrijf van Arie van Oosterom was tot 2015 een gangbare melkveehouderij op 40 hectare eigen grond. In 2015 nam het bedrijf 21 hectare grond over van Staatsbosbeheer. Vanaf die gronduitbreiding heeft Van Oosterom radicaal het roer omgegooid en is de grond volledig omgezet naar natuur. Het belangrijkste doel: ruimte bieden voor weidevogels.

Potstal

Van Oosterom werkt met een potstal: daar wordt de vaste mest verzameld en gebruikt voor de bemesting van het land. Deze vaste mest heeft veel voordelen voor de weidevogels in het gebied. Ook het maaien is volledig aangepast ten gunste van de weidevogels. Voor de zeldzame zwarte stern legt Van Oosterom vlotjes om te nestelen in het water. En natuurlijk is het bedrijf met zonnepanelen vrijwel energieneutraal.

Inkomen

Het bedrijf is groot genoeg om een redelijk inkomen te realiseren. En een SNL-subsidie voor de eigen natuurgrond maakt het mogelijk om extensief te boeren. Het bedrijf voldoet bovendien aan voorwaarden van planet-proof melk van Friesland Campina; extra eisen op gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat.

Meer informatie

 

Jelle de Boer
Vragen over dit onderwerp? Jelle de Boer Programmacoördinator