Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Boerderij Eytemaheert

Eytemaheert werkt met een gesloten kringloop op bedrijfsniveau - vrij uniek voor een landbouwbedrijf. Maurits en Jessica Tepper richten zich als proefboerderij voor natuurinclusieve landbouw op onderzoek en ontwikkeling, samen met de WUR.

Natuurboeren

Maurits en Jessica Tepper zijn natuurboeren in hart en nieren: op hun boerderij Eytemaheert, in de kop van Drenthe, gebruiken ze geen bestrijdingsmiddelen, preventieve antibiotica en kunstmest. Ze hebben een gesloten kringloop op bedrijfsniveau, iets dat je niet vaak ziet op een landbouwbedrijf.

Blaarkop

Eytemaheert werkt met de Groninger Blaarkop, een zeldzaam, bedreigd runderras. Deze koeien eten alleen vers gras of hooi van de natuurgronden die het bedrijf in bezit heeft of pacht. Het vlees wordt aan huis en via een aantal andere verkooplocaties verkocht. Met de producten van de Groninger Blaarkoppen zorgen de ondernemers ervoor dat de populatie Groninger Blaarkop koeien groeit.

Natuurland

Een deel van de koeien van Eytemaheert leeft gedurende het seizoen op het natuurland van Natuurmonumenten, Landgoed Vennebroek en Landgoed De Duinen. Ook beheren de ondernemers de Boonspolder in Annen. Vanaf 2019 pacht Eytemaheert 16 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. Zo hebben ze voldoende maaisel om hun landbouwgrond en koeien van voedingsstoffen te voorzien. Maaisel dat niet als veevoer dient, wordt volgens de 'bokashi'-methode verwerkt tot compost en teruggegeven aan de bodem.

Eytemaheert heeft ook een grondwerkbedrijf opgezet, dat voor natuurorganisaties op duurzame beheer- en onderhoudswerkzaamheden verricht.

Onderzoek en ontwikkeling

De Teppers zijn nieuwe boeren: ze komen niet uit een boerengeslacht, maar hebben hun manier van boeren zichzelf eigen gemaakt. Ze dragen hun visie, werkwijze en dilemma’s uit via allerlei (sociale) kanalen. Eytemaheert biedt mogelijkheden op het gebied van beleving. Ook worden er plannen ontwikkeld voor verblijfsrecreatie. Eytemaheert gaat zich als proefboerderij voor natuurinclusieve landbouw richten op onderzoek en ontwikkeling, samen met Wageningen University and Research.

Meer info

 

Jelle de Boer
Vragen over dit onderwerp? Jelle de Boer Programmacoördinator