Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Natuurinclusieve landbouw

Dossier: Natuurinclusieve landbouw Overzicht van dossiers

In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte Staatsbosbeheer in 2018 een meerjarig project met als doel 40 experimenten te realiseren om boeren te helpen over te schakelen naar natuurinclusieve landbouw. Kern daarbij is dat Staatsbosbeheer zijn grondpositie inzet. Wageningen University & Research (WUR) monitort de projecten.

Het mes snijdt aan 2 kanten: als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij - om rendabel te kunnen opereren - méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor wordt met de boer afspraken maakt over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Met als resultaat dat de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer kan toenemen.

40 experimenten

Staatsbosbeheer ondersteunt pachters die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijf natuurinclusief te maken, maar daarvoor onvoldoende grond hebben. In 40 experimenten helpt Staatbosbeheer boeren hun bedrijfsvoering te extensiveren én te onderzoeken hoe die natuurinclusieve landbouw bijdraagt aan de natuurdoelen in de gebieden van Staatsbosbeheer. Op dit moment lopen er experimenten in heel Nederland.

Boeren gezocht

Voor de experimenten zoekt Staatsbosbeheer enthousiaste boeren die met bezieling uitvoering willen geven aan natuurinclusieve landbouw op het eigen bedrijf. Daarbij gaat het om de omvorming van het bedrijf naar een extensieve vorm van landbouw met aandacht voor biodiversiteit en kringlopen. Bent u boer, pacht u grond van Staatsbosbeheer of grenst uw bedrijf aan een van onze natuurgebieden? En wilt u het experiment aangaan? Neem dan contact op met het programmateam