Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Natuurinclusieve landbouw

Dossier: Natuurinclusieve landbouw Overzicht van dossiers

Veel boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Omvormen van het bedrijf vergt tijd. Tegelijkertijd moeten boeren een gezonde boterham kunnen verdienen. Staatsbosbeheer wil vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond aan agrariërs een aanjagende rol spelen. Daarom starten we binnen het programma Natuurinclusieve landbouw veertig experimenten. Samen met boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze natuurgebieden.

40 experimenten

Staatsbosbeheer gaat pachters ondersteunen die gemotiveerd zijn om hun eigen bedrijf natuurinclusief te maken maar daarvoor onvoldoende grond hebben. In 40 experimenten gaat Staatbosbeheer boeren helpen hun bedrijfsvoering te extensiveren én onderzoeken hoe die natuurinclusieve landbouw bijdraagt aan de natuurdoelen in de gebieden van Staatsbosbeheer. Al in 2018 starten de eerste experimenten.

Boeren gezocht

Voor de experimenten zoekt Staatsbosbeheer enthousiaste boeren die met bezieling uitvoering willen geven aan natuurinclusieve landbouw op het eigen bedrijf. Daarbij gaat het om de omvorming van het bedrijf naar een extensieve vorm van landbouw met aandacht voor biodiversiteit en kringlopen. Bent u boer, pacht u grond van Staatsbosbeheer of grenst uw bedrijf aan een van onze natuurgebieden? En wilt u het experiment aangaan? Neem dan contact op met het programmateam

Jelle de Boer
Vragen over dit onderwerp? Jelle de Boer Programmacoördinator