Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Natuurherstel

Staatsbosbeheer zet zich in om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen.

Natuurherstel

Dossier: Natuurherstel Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert 128 van de 166 Natura 2000-gebieden in Nederland. Veel van deze bijzondere natuurgebieden lijden zwaar onder de grote stikstofneerslag, net als grote delen van het Nationaal Natuurnetwerk rondóm deze gebieden. Staatsbosbeheer werkt er hard aan om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen.

Het ministerie van LNV stelt geld beschikbaar om op korte termijn maatregelen te nemenom de achteruitgang van de natuur zoveel mogelijk te beperken en te werken aan natuurherstel. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan plannen om de stikstofuitstoot daadwerkelijk te verminderen, de zogenaamde bronmaatregelen. De combinatie van bronmaatregelen, herstel van natuurlijke (water-)systemen én natuurherstelmaatregelen in de natuurgebieden kan zorgen voor een duurzaam herstel van de natuur. . Zo wordt de vitaliteit van kwetsbare natuur verhoogd Het gaat om maatregelen binnen de huidige natuurgebieden, maar we werken ook aan het herstel in de de omgeving van de natuurgebieden om bijvoorbeeld om verdroging tegen te gaan . Door verdroging komen de gevolgen van een teveel aan stikstof dubbel zo hard aan. Tot slot werkt Staatsbosbeheer robuuste en aaneengesloten natuurgebieden die weerbaarder zijn tegen negatieve invloeden van buitenaf.