Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurherstel

Staatsbosbeheer zet zich in om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen.

Natuurherstel

Dossier: Natuurherstel Overzicht van dossiers

Staatsbosbeheer beheert 128 van de 166 Natura 2000-gebieden in Nederland. Veel van deze bijzondere natuurgebieden lijden zwaar onder de grote stikstofneerslag, net als grote delen van het Nationaal Natuurnetwerk rondóm deze gebieden. Staatsbosbeheer werkt er hard aan om de effecten van deze stikstofoverlast te verminderen en de natuur te helpen herstellen.

Het ministerie van LNV stelt veel geld beschikbaar om maatregelen te nemen voor natuurherstel en het verminderen van de effecten van stikstofoverlast. Zo wordt de vitaliteit van kwetsbare natuur verhoogd en de vervuiling opgeruimd die zich de afgelopen decennia heeft opgehoopt. Het gaat om maatregelen binnen de huidige natuurgebieden, maar we werken ook aan het herstel van de omgeving bijvoorbeeld om verdroging terug te dringen. Door verdroging komen de gevolgen van een teveel aan stikstof dubbel zo hard aan. En aaneengesloten natuur is sowieso weerbaarder tegen negatieve invloeden van buitenaf. Staatsbosbeheer speelt hier de komende jaren een grote rol.

woordvoerder Marcel van Dun
Vragen over dit onderwerp? Marcel van Dun Woordvoerder