Contact

Dossier Natuur en gezondheid

We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Natuur en gezondheid

Dossier: Natuur en gezondheid Overzicht van dossiers
Steeds meer onderzoek wijst uit: natuur heeft een gunstig effect op de gezondheid en het welzijn van mensen. Zelfs een klein beetje groen heeft al verrassend veel invloed. Tijd doorbrengen in de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen concentreren, creatiever worden en minder stress ervaren. Bovendien stimuleert de natuur tot bewegen en tot sociaal contact. Bij Staatsbosbeheer zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen actief te helpen gezond te blijven door hen in contact te brengen met de natuur.

Mensen dichter bij de natuur brengen

Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. We willen deze afstand kleiner maken, zodat zo veel mogelijk mensen het positieve effect van de natuur kunnen ervaren. Dit doen we niet alleen met informatie voor de potentiële bezoekers van onze gebieden en activiteiten voor kinderen (zie dossier Jeugd en natuur), maar ook met projecten voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze projecten sluiten aan bij de aandacht voor preventieve gezondheidszorg vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Natuurlijk Fit voor senioren

Het gezondheidsprogramma van Staatsbosbeheer bestaat uit 2 lijnen: Natuurlijk Fit en Zorg en arbeidsparticipatie. Het deelprogramma Natuurlijk Fit is gericht op senioren. Meer informatie over initiatieven en projecten leest u op de pagina’s Natuurlijk fit voor senioren en Beter in het groen.

Zorg en arbeidsparticipatie voor mensen met een arbeidsbeperking

Het deelprogramma Werkgelegenheid en Zorg is gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals zeer moeilijk lerende jongeren en mensen met een uitkering vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening of Wajong. Meer over deze initiatieven en projecten vindt u in het dossier Zorg en arbeidsparticipatie.

Financiering en samenwerking

Het gezondheidsprogramma van Staatsbosbeheer wordt deels gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid' van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Binnen ons gezondheidsprogramma werken we samen met diverse partijen, zoals provincies, gemeenten, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en zorgverzekeraars. 

Loek Hesemans
Vragen over dit onderwerp? Loek Hesemans Senior adviseur Mens & Omgeving

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten