Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Landschap

Staatsbosbeheer staat voor natuur én cultuur omdat deze twee in het Nederlandse landschap ook niet gescheiden zijn.

Visie en beleid

Landschap leeft en verandert. Een gebied hoeft dus niet steeds hetzelfde te blijven. Maar de uitgangspunten bij beheer en veranderingen zijn wel de identiteit van het landschap en de natuur- en cultuurhistorische waarden van het terrein. Als Staatsbosbeheer gebieden ontwikkelt of ander gebruik toestaat, vormt de landschappelijke identiteit van een gebied de basis voor de plannen. Landschappelijk en cultuurhistorische beheer heeft daarmee een volwaardige plaats in ons terreinbeheer.

Visie en uitvoeringsprogramma

Onze visie op het landschapsbeheer hebben we vastgelegd in de publicatie Landschap leeft (2006) en in ons uitvoeringsprogramma Mooi, Mooier, Mooist: werken aan het landschap. Daarnaast is er beleid vastgesteld voor de bescherming van cultuurhistorische waarden bij zakelijke contracten.

Drielagenbenadering

Goed terreinbeheer begint bij een zorgvuldige analyse van het landschap. Alleen zo kunnen we de landschappelijke waarde beschermen en verbeteren. Staatsbosbeheer hanteert de drielagenbenadering: we onderzoeken

  • de abiotische laag (water, bodem, lucht),
  • de biotische laag (planten, dieren) en
  • de laag van menselijk handelen (grondgebruik).

Daarnaast brengen we de ecologische, sociaaleconomische, cultuurhistorische en esthetische waarden in kaart.

Drielagenbenadering landschap Staatsbosbeheer

Samenwerking

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat het landschap niet alleen verantwoord wordt beheerd, maar ook te bezoeken en beleven is. Daarom betrekken we bewoners en gebruikers van een gebied bij de planvorming en werken we samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties. We zijn ‘thuis’ in de streek.

Verhalen delen

Ook verzamelen en vertellen we verhalen over de landschappen, omdat die verhalen het landschap betekenis geven en mensen ermee verbindt. We zorgen er bovendien voor dat onze kennis en data beschikbaar zijn voor derden. We doen dat samen met onderzoeksinstituten, overheden, belangengroepen, vrijwilligers en bewoners van onze gebieden.

We delen de verhalen in onze (publieks)activiteiten, publicaties, routes en op onze website en we ondersteunen publicaties van derden. De kennis en data zetten we ook in om op zowel landelijk als regionaal en lokaal niveau mee te praten over landschapsontwikkeling.

An van Veen
Vragen over dit onderwerp? An van Veen Strategisch beleidsmedewerker