Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Klimaat

Staatsbosbeheer voert klimaatmaatregelen uit en brengt kennis en ervaring in bij het Klimaatakkoord.

Klimaat

Dossier: Klimaat Overzicht van dossiers

Bos en natuur zijn belangrijk bij de aanpak klimaatverandering. Staatsbosbeheer gaat klimaatmaatregelen uitvoeren en brengt zijn kennis en ervaring in om CO2 te binden. Een aantal daarvan is ook terug te vinden in het recent opgestelde Klimaatakkoord. Zo gaan we onder meer extra bos aanleggen en door ons beheerde veengebieden vernatten, als bijdrage aan dat Klimaatakkoord.

Andere klimaatmaatregelen van Staatsbosbeheer: we stellen grond beschikbaar voor wind- en zonne-energie, leveren duurzaam hout en biogrondstoffen, en ontwikkelen klimaatbuffers om beter in te kunnen spelen op extremer weer.

Bos en natuur als klimaatbeheerser

In scenario’s voor het aanpakken van de klimaatverandering spelen bos en natuur een belangrijke rol. Dat is logisch. Bos en natuur hebben namelijk een grote capaciteit om CO2 op te slaan. Juist daarom willen we 5.000 hectare extra bos aanleggen. Dat is ook een van de maatregelen die zijn genoemd in het Klimaatakkoord.

Om dezelfde redenen gaan we aan de slag met het vasthouden van CO2 in veengebieden (Staatsbosbeheer beheert zelf ruim 30.000 hectare veengebied). Om dezelfde redenen nemen we maatregelen die de grondwaterstand in veengebieden verhogen en gebiedseigen water vasthouden, waardoor het veen minder verdroogt en vervuilt en er soms zelfs weer veen kan gaan groeien. Dat levert winst op voor natuur en landschap en voorkomt verdere daling van de veenbodems. Ook dat is een maatregel uit het Klimaatakkoord.

En we zetten ons in voor vermindering van ontbossing, voor duurzame toepassing van het hout uit onze gebieden de productie van duurzame biomassa en voor het maken van duurzame producten van hout om het vrijkomen van CO2 uit te stellen. Dat bespaart ook op het gebruik van fossiele materialen.

Duurzame energie

Staatsbosbeheer draagt bij aan de opwekking van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, biogrondstoffen en getijdencentrales. We bouwen of beheren zelf geen wind- en zonneweides, maar ondersteunen innovaties en projecten van provincies en andere partijen door grond beschikbaar te stellen. Daarbij wordt altijd zorgvuldig gekeken naar waar wind- en zonne-energie wel en niet kan.

Klimaatadaptatie

Hittestress? Extreme regen? Of juist extreme droogte? Veel natuurgebieden zijn dé buffer om de effecten van het steeds extremere klimaat te dempen. Natuur helpt tegen hittestress. Staatsbosbeheer beheert inmiddels tal van klimaatbuffers waar de effecten van droogte worden gedempt, waar heftige neerslag wordt opgevangen, en waar steden als Venlo, Den Bosch en Dordrecht worden behoed voor natte voeten.

Klimaatbuffers kunnen ook als CO2-opvang dienen: te denken valt aan veenweidegebieden, hoogveen, moerasbossen. Vernatting van deze gebieden biedt veel mogelijkheden om CO2 vast te houden, zoals ook is genoemd in het Klimaatakkoord.

Harrie Hekhuis
Vragen over dit onderwerp? Harrie Hekhuis Programmadirecteur Bos & Klimaat