Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Jeugd en natuur

Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur.

Jeugd en natuur in de praktijk

Spannende en avontuurlijke activiteiten. Daarmee wil Staatsbosbeheer het hart van kinderen raken en hun nieuwsgierigheid en verwondering opwekken. Want spelen is genieten en geeft een gevoel van vrijheid en avontuur. Ook is het de basis voor leren en voor het ontwikkelen van een actieve, gezonde leefstijl. 

Onze activiteiten en voorzieningen voor jeugd zijn te verdelen in enerzijds de reguliere programma’s van Staatsbosbeheer in onze buitencentra en de speelbossen. En anderzijds de grote landelijke projecten / activiteiten die we met samenwerkingspartners organiseren. Voorbeelden daarvan zijn NatuurWijs, de jaarlijkse Boomfeestdag en de Natuurbus.

Buitencentra

Alle buitencentra van Staatsbosbeheer bieden jeugdactiviteiten aan, voornamelijk voor de doelgroep van 4 tot 12 jaar en gezinnen met jonge kinderen, maar soms ook voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Kinderen kunnen ook hun verjaardag vieren bij onze buitencentra. Overzicht buitencentra

De buitencentra en informatiecentra participeren verder in regionale en lokale educatieprojecten. Een voorbeeld hiervan is Groen Doen, onderdeel van het Bezoekerscentrum Mar en Klif. Dit project biedt een abonneevorm voor activiteiten in de klas of in de buitenlucht. Zie website van Groen Doen.

Speelbossen

Staatsbosbeheer wil kinderen de ruimte geven om de natuur spelenderwijs te ontdekken. Staatsbosbeheer heeft 51 natuurspeelplekken, waarvan 24 speelbossen. We streven ernaar dit aantal uit te breiden. We willen speelbossen aanleggen bij alle buitencentra en op andere plekken voor lokale gebruikers. Regelmatig benaderen omwonenden onze boswachters namelijk met de vraag om een speelbos in te richten in de buurt. Waar mogelijk wil Staatsbosbeheer bij de aanleg samen met de gemeente de trekker zijn. Voor het beheer en begeleiden van het gebruik (toezicht en organiseren van activiteiten) zijn het de buurtbewoners en vrijwilligers die de kar trekken. Overzicht speelbossen

NatuurWijs

NatuurWijs is een vernieuwend onderwijsprogramma voor natuurbeleving en -educatie gericht op basisscholen. Het is opgezet door het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en de Universiteit Utrecht. NatuurWijs wil jonge mensen kennis laten maken met de natuur en hen zelf laten ervaren hoe het is om daarmee verbonden te zijn. Op de langere termijn wil NatuurWijs zo een basis leggen voor een duurzame samenleving.

Programma op maat
NatuurWijs combineert natuurbeleving (hart) met de didactische concept-contextbenadering (hoofd) en met werken in de natuur (handen). De programma’s worden op maat gemaakt. Afhankelijk van de interesse van de school, de natuur in de omgeving, de leeftijd van de kinderen en... de passie van de boswachter. Deze stelt samen met de leerkracht een programma op, dat bestaat uit voorbereidende lessen, een buitendag en verwerkingslessen. Zo sluit het programma direct aan bij de leefwereld en de leerstijl van de leerlingen. 

Buitendag NatuurWijs
De 'buitendag' is voor de kinderen vaak erg indrukwekkend. Ze maken dan kennis met het werkterrein van 'hun' boswachter en komen letterlijk in aanraking met de natuur. Talloze activiteiten kunnen die dag op het programma staan: spoorzoeken, een stilteoefening, beestjes vangen, bomen zagen, slootje springen. Er is tijd om te ontdekken en te onderzoeken, om te spelen en om te werken met de boswachter. De verschillende fysieke en mentale activiteiten dagen kinderen op allerlei manieren uit en stimuleren hen in hun ontwikkeling. Lees meer op de website van NatuurWijs

Nationale Boomfeestdag

Sinds 1957 vieren we in Nederland jaarlijks de Nationale Boomfeestdag. Dit traditionele evenement is gestart door Staatsbosbeheer. Aanleiding hiervoor was de wereld milieu conferentie van de Verenigde Naties. De toenmalige secretaris-generaal Hammarskjöld riep op tot een World Festival of Trees. Als reactie hierop richtte Staatsbosbeheer het Landelijke Comité Boomplantdag op. Dit is in 1980 omgezet naar Stichting Nationale Boomfeestdag.

Tot op de dag van vandaag planten ruim 100.000 kinderen, uit groep 6 (9-10 jaar), elk jaar op de tweede woensdag in maart 200.000 bomen, struiken en bosplantsoen langs straten en pleinen, in parken en bossen, verspreid over het hele land. De Boomfeestdag is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse gemeenten en 14 natuur(educatie)organisaties. Staatsbosbeheer is de 'moeder'-organisatie van de Boomfeestdag.

Stichting Nationale Boomfeestdag wil kinderen kennis, inzicht en begrip voor bomen bijbrengen, en ze laten zien waarom bomen belangrijk zijn voor de samenleving. De stichting streeft ernaar dat de kinderen op hun beurt die kennis weer overbrengen op hun omgeving en dat ze zich ook daadwerkelijk gaan inzetten voor behoud en bescherming van bomen en natuur. Kijk voor meer informatie op Boomfeestdag.nl.

Natuurbus

Er is een landelijke samenwerking tussen Staatsbosbeheer en kinderopvangorganisatie Partou om alle kinderen van de buitenschoolse opvang één natuuruitje per jaar te bieden. Speciaal hiervoor bedacht Partou een nieuw concept: de Natuurbus. Deze natuurbus haalt de kinderen in de mei-, zomer-, of herfstvakantie op bij hun eigen vestiging en brengt ze naar een dichtbij gelegen speelbos. Daar worden ze ontvangen door een boswachter of vrijwilliger van Staatsbosbeheer. Die neemt de kinderen ’s ochtends mee het bos in voor een bijzondere beleving in de natuur, zoals speuren naar sporen, zelf een vogelnestje of geurpotje maken of paddenstoelen zoeken. ‘s Middags verzorgen de pedagogisch medewerkers van de bso zelf het programma met Natuursprongactiviteiten. Zo krijgen de kinderen deze dag de ruimte om de natuur te ontdekken en te ervaren. In 2015 reden er in totaal 85 natuurbussen met circa 3.400 kinderen van Partou naar onze speelbossen.