Contact

Dossier Groene Metropool

Staatsbosbeheer zet zich in voor een Nederland waar groen vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze stedelijke leefomgeving.

In de praktijk

Op allerlei plaatsen werken we aan de Groene Metropool: rond de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den-Haag en Utrecht), Almere, Groningen en Brabantstad. 

Utrecht: Noorderpark-Ruigenhoek

In de achtertuin van de stad Utrecht vormen Gagelbos, Gagelpolder en Fort op de Ruigenhoeksedijk samen met het Noorderpark recreatiegebied Noorderpark-Ruigenhoek. Hier richt Staatsbosbeheer, samen met Recreatieschap Midden-Nederland en andere belanghebbenden, een groengebied in dat aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners van de regio. Lees meer over Noorderpark-Ruigenhoek 

Amsterdam: Diemerscheg 

Dit voorjaar werken 20 studenten van de Academie voor Bouwkunst en de Wageningen Universiteit aan een gebiedsanalyse –en ontwerp in de Diemerscheg bij Amsterdam. De centrale vraag voor de studenten is: hoe komen we tot een aantrekkelijk groen-blauw netwerk dat de stad en de groene scheg verbindt? De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor de Beheer en Ontwikkelstrategie, die later dit jaar door o.a. de gemeenten Diemen, Amsterdam en Staatsbosbeheer wordt opgesteld. Lees meer over de Diemerscheg

Almere: Eemvallei Zuid

Bij boswachterij Almeerderhout realiseert Staatsbosbeheer in het kader van het programma Nieuwe Natuur van provincie Flevoland een groene landschapszone waar de bewoners van een nieuwe woonwijk op aansluiten, de Eemvallei Zuid: een groene landschapsstructuur waar de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk Oosterwold op aan kunnen sluiten. Hier ontwikkelt de Groene Metropool zich in de praktijk. Een stedelijke leefomgeving waarin groen een vanzelfsprekend onderdeel is en waar Staatsbosbeheer als beheerder van natuur- en recreatiegebieden graag een bijdrage levert aan het woon- en vestigingsklimaat in stedelijk Nederland. Lees meer over inrichting Eemvallei Zuid

Den Haag: Groene Entree

In het gebied rondom het Centraal station van Den Haag wordt de komende jaren door de gemeente Den Haag veel gedaan aan de verbetering van het groen en het beter aansluiten van de gebieden op elkaar. De gemeente en Staatsbosbeheer stelden hiervoor de Leidraad Stadsentree Den Haag CS op. Het streven is om een groene entree van de stad te realiseren. Staatsbosbeheer is als eigenaar van de Koekamp, Haagse Bos en Malieveld onlosmakelijk onderdeel van de groene entree van de stad. De wens is om stad, het station en het Haagse Bos meer en beter te verbinden met elkaar en tevens om de Koekamp beter begaanbaar en beleefbaar te maken. Zo kunnen we in hartje centrum van Den Haag van de Koekamp en het Haagse Bos een groene poort naar de stad maken en naar de achterliggende natuurgebieden van het toekomstig Nationaal Park Hollandse Duinen. Lees meer over de Groene Entree op het boswachtersblog.

Harry Boeschoten
Vragen over dit onderwerp? Harry Boeschoten Programmadirecteur Groene Metropool