Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Zeearend

De zeearend is terug in Nederland. De roofvogel kwam vroeger in heel Europa voor, maar mede onder invloed van de mens was hij een zeldzaamheid geworden. Sinds 2006 broedt de zeearend jaarlijks succesvol in de Oostvaardersplassen en vanaf 2010 ook in de IJsselmonding en het Zwarte Meer, het Lauwersmeergebied en de Biesbosch. 

De ‘vliegende deur’, zoals de grootste arend van Europa wordt genoemd, heeft zich op eigen kracht opnieuw gevestigd in Nederland. Eerst als wintergast, maar sinds 2006 ook als broedvogel. Het eerste broedpaar koos de Oostvaardersplassen als plek om te broeden, een teken dat het goed gaat met de natuurontwikkeling in het gebied. Het aantal zeearenden in ons land neemt sindsdien toe. In Nederland geboren zeearenden nemen - mogelijk met dieren uit onze buurlanden - nieuwe broedgebieden in Nederland in gebruik. Dit geeft hoop voor de toekomst.