Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Insecten

Bijen, mieren, kevers.... Insecten zijn voor sommige mensen vooral kriebelbeestjes, maar ze zijn enorm belangrijk voor de soortenrijkdom op aarde, en voor onze voedselvoorziening. Nu het slecht gaat met deze dieren, staat ook de biodiversiteit en onze voedselvoorziening onder druk. Tijd om deze kleine beestjes weer de ruimte te geven.

Belangrijke kriebelbeestjes

Insecten vormen wereldwijd een groot deel van de biodiversiteit, zowel in aantal soorten als hoeveelheid 'biomassa'. Ze zijn de opruimers van de natuur, zijn zelf voedsel voor veel andere dieren, en sommige soorten zijn essentieel voor de bestuiving van onze groente- en fruitgewassen. Zij zijn daarom ook een belangrijke schakel in allerlei voedselwebben. Ook in Nederland.

Verdwenen

Des te zorgwekkender dat het zo slecht gaat met veel van deze diertjes. Onlangs is op basis van langlopend onderzoek in Duitsland duidelijk geworden dat deze achteruitgang alarmerend is, zelfs in natuurgebieden! De Duitse onderzoekers becijferden dat wel 75% van de vliegende insecten is verdwenen in de afgelopen 27 jaar. Waarnemingen in Nederland geven een vergelijkbaar beeld: een afname van 40-60% voor uiteenlopende insectengroepen in 27 jaar. En die afname is sinds 1995 ook nog eens versneld.

Grondbewerking, pesticiden, stikstof

De achteruitgang van insecten heeft een aantal oorzaken. Zo is meer grondbewerking funest voor larven die ondergronds leven (meikever, junikever). Pesticiden zijn niet alleen giftig voor plaagsoorten, maar ook voor de overige insecten, en verwaaien tot in natuurgebieden. Ook stikstofdepositie speelt een rol: door de overmaat aan stikstof is het aanbod en vooral ook de samenstelling van het plantaardige voedsel van veel insectensoorten verslechterd. Voor de insectensoorten waarvan de adulten (vlinders, bijen, sommige kevers) leven van nectar en pollen betekent de afname van bloeiende planten in het landschap als geheel dat er minder voedsel beschikbaar is, en vaak van mindere kwaliteit.

Een handje helpen

Kortom, reden genoeg om zo veel als mogelijk rekening te houden met deze soorten bij het beheer van onze gebieden. Een handje helpen kan vaak al door kleine aanpassingen in het reguliere beheer, zoals sinus-maaien bij graslanden, en bij het vervangen van rasters de oude houten palen te laten staan, zodat allerlei soorten daarin kunnen (blijven) huizen.

Zelf doen

Ook jij kunt insecten een handje helpen in je eigen tuin! Haal tegels weg en plant bloeiende inheemse bloemen in je tuin, laat een plukje brandnetels staan, gebruik geen gif (ook niet tegen de buxusmot!), laat een stukje grond (zand) kaal, laat rommelhoekjes staan, en schoffel en spit niet te veel.

Meer info