Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Over gentiaanblauwtje

Naam

  • Gentiaanblauwtje (Maculinea alcon)
  • Engels: Alcon blue
  • Duits: Kleiner Moorbläuling
  • Dagvlinder, behoort tot de familie van de blauwtjes (Lycaenidae)

Leefgebied

  • Vochtige heide, blauwgraslanden in Zuid-, Midden- en Noordoost Nederland
  • Heeft het gentiaanklokje nodig om z’n eitjes op af te zetten, en de bos- of moerassteekmier in het rupsenstadium

IUCN-status

Bedreigd

Kieskeurig vlindertje

Het gentiaanblauwtje dankt zijn naam aan zijn bijzondere relatie met de klokjesgentiaan. Op de bloemknoppen van deze plant zet het vrouwtje haar eitjes af. De rupsen eten zich vanuit het eitje direct de bloem in en voeden zich met de zachte delen.

Na 10 dagen volgt er een bijzondere stap: de rupsjes laten zich op de grond vallen en wachten tot een bossteekmier of een moerassteekmier ze meenemen naar hun nest. Dankzij listige vermomming met geur en geluid worden de rupsen behandeld als een mierenlarve. In het mierennest voedt de rups zich met mierenlarven en verpopt zich het volgend voorjaar in dit nest.

Nadat de volwassen vlinder uit de pop is gekropen moet hij zo snel mogelijk het mierennest verlaten, voordat de mieren het bedrog ontdekken en de indringer alsnog aanvallen. Daarom doen ze dat vroeg in de ochtend, voordat de mieren actief worden. De vlinder klimt in een takje of grasspriet en pompt daar zijn vleugels pas op. De volwassen dieren zoeken elkaar op voor de paring en zo begint in juli de cyclus vervolgens weer opnieuw.

Meer info

Website van de Vlinderstichting