Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Gentiaanblauwtje in Nederland

De bijzondere relatie tussen het gentiaanblauwtje en de klokjesgentiaan en bossteekmier maakt het vlindertje ook kwetsbaar. Want nu het niet goed gaat met de heidegebieden waar de klokjesgentiaan en mier leven, gaat het ook niet goed met het gentiaanblauwtje.

Verzuring, verdroging en vermesting

De klokjesgentiaan en de bossteekmier hebben open zandgronden nodig. Maar door verzuring, verdroging en vermesting van de bodem komen er snelgroeiende planten zoals pijpenstrootje die de klokjesgentiaan verdringen. Bovendien zorgen die planten ervoor dat de bodem al snel bedekt wordt met een laag strooisel. Voor de zaden van de klokjesgentianen is er geen plek meer om te ontkiemen, en ook de mieren verdwijnen.

Het verdwijnen van het gentiaanblauwtje laat dus zien dat het waterpeil en het bodemleven in de natte heidegebieden danig is verstoord. Daarom werkt Staatsbosbeheer aan het verbeteren van het leefgebied van het gentiaanblauwtje.

Wat doet Staatsbosbeheer?

Staatsbosbeheer doet zijn best om het leefgebied van het gentiaanblauwtje te beschermen. Zo plaggen we kleinschalig in overwoekerde heidegebieden om weer ruimte te bieden aan zaadjes van klokjesgentianen om te ontkiemen. We halen dan de snelgroeiende grassen weg, die door de toevoer van stikstof (vermesting) andere planten verdringen.

In overleg met waterschap proberen we het grondwaterpeil te verhogen. Dat moet heel geleidelijk gebeuren, anders verdrinken de mierennesten.

Ook maaien we in het leefgebied van het gentiaanblauwtje de blauwgraslanden laat in het seizoen, zodat de rupsen de tijd hebben om zich naar de mierennesten te laten brengen. En we werken aan het verbinden van natuurgebieden, zodat uitzwermende vlinders  geschikte maar ‘lege’ gebieden kunnen vinden.