Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Ganzenaanpak

Ganzen horen bij Nederland. Ze zijn welkom in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Ze hebben ook een functie in de Nederlandse natuur. Ze dragen bij aan de natuurbeleving van mensen en vervullen een waardevolle ecologische taak. In moerasgebieden grazen ze bijvoorbeeld opkomend riet af, waarmee ze voorkomen dat watervlaktes dichtgroeien. Maar ganzen veroorzaken ook schade, daarvoor sluiten wij niet onze ogen.

Schade door ganzen

De aanwezigheid van grote aantallen ganzen levert economische schade op voor de landbouw. Soms lijdt ook de natuur er onder, vooral in gebieden waar ganzen oorspronkelijk niet voorkwamen. De mest van ganzen maakt heldere duinmeertjes en vennen te voedselrijk, waardoor waterplanten en diersoorten als kikkers en libellen verdwijnen. Rond luchthavens raakt de veiligheid van mensen in het geding als het aantal ganzen toeneemt. Hoe meer ganzen, hoe groter de kans dat er vogels in vliegtuigmotoren terechtkomen. Staatsbosbeheer werkt op verzoek van de provincie mee aan het terugdringen van de ganzenpopulaties rondom luchthavens.

In bijna alle provincies is het met de betrokken partijen (waaronder Staatsbosbeheer) gelukt om afspraken te maken over het verlagen van de schade door standganzen. Onderdeel van dit compromis is rust en ruimte voor trekkende ganzen gedurende de 4 wintermaanden.

Terugdringen van populaties

Om landbouwschade te beperken is het vaak nodig om de aantallen ganzen te verlagen. Dat doen we alleen als het echt niet anders kan. Er zijn diverse methoden wettelijk toegestaan, van het schudden van de eieren tot het schieten van ganzen. Ook meer ruimte bieden aan een natuurlijke vijand als de vos is een mogelijke maatregel waar serieus naar gekeken wordt. Het gebruik van CO2 om gevangen ganzen te doden is volgens onderzoek de meest diervriendelijke methode en sinds 1 juni 2015 toegestaan. Staatsbosbeheer zal in de eigen terreinen de verschillende methodes om de ganzenpopulatie terug te dringen zorgvuldig afwegen.