Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creëren, soms door ze juist in toom te houden.

Ganzen

Nederland is een écht ganzenland. Op het hoogtepunt in de winter verblijven meer dan anderhalf miljoen ganzen in ons land. De meeste vertrekken in het voorjaar naar noordelijker streken, een deel blijft achter in Nederland. Deze ganzen vinden jaarrond volop voedsel en plekken om te broeden. Natuurlijke vijanden zoals vossen of zeearenden zijn er niet overal.

Waren er in de eerste helft van de twintigste eeuw door menselijk toedoen vrijwel geen broedende ganzen meer in Nederland, inmiddels zijn ze helemaal terug!

Ganzen horen bij Nederland, vindt Staatsbosbeheer. Ze vervullen een rol in het ecosysteem. Maar de grote aantallen leveren ook schade op, bijvoorbeeld voor de landbouw. Staatsbosbeheer werkt daarom samen met provincies, natuurorganisaties en andere belanghebbenden aan het terugdringen van schade door ganzen. Zonder overigens de andere natuurwaarden uit het oog te verliezen.