Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Deltanatuur Zuidwestelijke delta

Met het programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werken Staatsbosbeheer en partners aan een veerkrachtige, beleefbare getijdennatuur in de delta.

Deltanatuur Zuidwestelijke Delta

Dossier: Deltanatuur Zuidwestelijke Delta Overzicht van dossiers

Met het Programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werkt Staatsbosbeheer samen met partners aan verbetering van de samenhang in het natuurlijk systeem van de Zuidwestelijke Delta. We zetten ons in voor een gezonde en veerkrachtige natuur, binnen de voorwaarden van veiligheid en duurzaam gebruik.

Staatsbosbeheer heeft in de Zuidwestelijke delta natuurgebieden (land en water) in eigendom en beheer. Met de programma’s Deltanatuur Zuidwestelijke Delta, NLDelta en Droomfonds werken we samen met andere partijen aan de toekomst van deze bijzondere natuur. Gezamenlijk willen we de samenhang in het natuurlijk systeem van de Zuidwestelijke Delta te verbeteren. Met andere beheerders gaan we in gesprek om de kansen voor de natuur te optimaliseren en te verbinden. Daarbij is ook het duurzaam benutten van de wateren onderwerp van gesprek. We zoeken naar kansen om op slimme wijze het natuurlijk kapitaal te benutten zonder dat dit ten koste van de natuur gebeurt.

Onderdeel van Programma Deltanatuur

Deltanatuur Zuidwestelijke Delta is onderdeel van ons Programma Deltanatuur. Hierin stellen we onze kennis, ervaring en gronden beschikbaar om belangrijke Europese, landelijke en provinciale natuurdoelen voor de delta te realiseren. Het programma Deltanatuur sluit aan bij het programma Ecologie Grote Wateren van de Rijksoverheid én bij Europese programma’s zoals Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water (KRW). De uitvoering gebeurt vanuit vijf deelgebieden: Wadden, Grote rivieren, Zuidwestelijke Delta, IJsselmeer en Noordzeekust.