Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Bos

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Visie en beleid

Op deze pagina leest u meer over de uitgangspunten van Staatsbosbeheer bij bosbeheer.

Meer bos

De afname van het totale bosareaal in Nederland is zorgelijk. Bossen zijn van groot belang voor het opslaan van broeikasgassen. Ze leveren een bijdrage aan de internationaal vastgestelde klimaatdoelen, aan de biodiversiteit en aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De Nederlandse Bos- en houtsector heeft in 2016 het Actieplan Bos en Hout opgesteld dat pleit voor een uitbreiding van bossen in Nederland én het duurzaam gebruik van hout. Dit is tijdens de Nederlandse Klimaattop 2016 omarmd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dijksma van I&M.

Het (demissionaire) kabinet heeft zich in de Rijksbegroting van 2018 ook hierover uitgesproken: om de inzet van de Nederlandse bos-, natuur- en houtsector in het energie- en klimaatbeleid te stimuleren en de duurzame bijdrage van bos en natuur aan de groene grondstoffenvoorziening te bevorderen.

Staatsbosbeheer hoopt op termijn samen met de partners in de bos- en houtsector, het Rijk, provincies en gemeenten het bosareaal in Nederland weer uit te breiden.

Bosvisie

In ons ondernemingsplan en onze bosvisie is hier al op ingespeeld. We nemen zelf het voortouw en gaan aan de slag met het planten van 5.000 hectare nieuw bos, een groei van 95.000 naar 100.000 hectare op onze huidige gronden. Daarbuiten zien we kansen voor nieuwe bossen rondom steden, bijvoorbeeld in recreatiegebieden en in krimpgebieden, waar bos een impuls aan de streek kan leveren. Ook zien we kansen voor de ontwikkeling van energielandschappen. We hopen dat meer organisaties ook nieuwe bossen willen planten, en dat overheden mee willen werken om nieuwe bossen aan te leggen.

Harrie Hekhuis
Vragen over dit onderwerp? Harrie Hekhuis Programmadirecteur Bos & Klimaat