Dossier Bos en hout

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Samenwerking over de grens

logo

Staatsbosbeheer werkt binnen het EU-interregproject eco2eco samen met Nederlandse en Vlaamse projectpartners. Doel van de samenwerking is de optimalisatie van de houtproductie, zonder de ecologische aspecten uit het oog te verliezen en daarmee aan te tonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand kunnen gaan.

eco2eco

Op 1 juni 2016 werd het EU-Interregproject eco2eco goedgekeurd. De partners willen bossen op een duurzame manier inschakelen in een bio-based economy en zo ook de lokale en regionale houtverwerkende bedrijven stimuleren. Het project loopt van 1 juni 2016 tot 31 mei 2019 en krijgt 2,5 miljoen euro Europese steun toegekend. 

Ambitie en visie

Aan de basis van eco2eco liggen drie ambities voor Vlaanderen en Nederland:
1. in de grensregio tegelijkertijd kwaliteitshout produceren én ecologisch waardevolle natuur creëren.
2. het bosbeheer anno kostenefficiënter aanpakken.
3. naast hout voor de vezel- en plaatindustrie ook meer kwaliteitshout produceren dat kan dienen voor meer hoogwaardige toepassingen.
Bekijk onderstaande filmpje voor meer informatie over de ambitie en visie van ece2eco.

 

Partners

De projectpartners zijn Bosgroep Zuid Nederland, Staatsbosbeheer, het Vlaamse Inverde, het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid), de Provincie Antwerpen, het Regionaal Landschap Lage Kempen (Belgisch Limburg) en de Vlaamse Bosgroepen Zuiderkempen vzw, en Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord vzw. De ontwikkelde kennis wordt verspreid zodat ook andere boseigenaren en -beheerders in de rest van Vlaanderen en Nederland dit succesvol kunnen toepassen.

Interreg V programma

Project eco2eco is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

sander wijdeven
Vragen over dit onderwerp? Sander Wijdeven
Teamcoördinator bos en senior bosadviseur
s.wijdeven@staatsbosbeheer.nl

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten