Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Bos

Staatsbosbeheer zorgt voor planten en dieren door bossen te beschermen, laat recreanten het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur

logo
In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen - Nederland. Met het project dat loopt van 2017 tot en met 2019 willen de partners aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector prima hand in hand kunnen gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Innovatief beheer

De projectpartners experimenteren met innovatieve beheermethoden, zoals het in Duitsland ontwikkelde ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Binnen eco2eco wordt de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden, onder andere door praktijkstages naar Duitsland en onderlinge discussies tijdens partnerexcursies. Bijvoorbeeld over hoe en wanneer je het beste kunt opsnoeien en blessen/schalmen.

In het project is veel aandacht voor de verjonging van bos. In totaal zijn er al circa 157.000 jonge boompjes geplant. Er is met name gekozen voor de soorten die door hun strooiselkwaliteit een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem en die tegelijk op termijn kwaliteitshout kunnen leveren. Ook is er aandacht voor de beste manieren om de jonge aanplant te beschermen tegen vraat- en veegschade.

Duurzame exploitatie

Naast innovatieve beheermethoden proberen de projectpartners ook de exploitatie zo duurzaam en efficiënt mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld door te experimenteren met het aanleggen van dunningspaden in de vorm van ruimingspistes op een afstand van 40 meter van elkaar. Hiervoor worden onder andere laser en GPS gebruikt. Ook kan het uitslepen van hout met een paard als methode in bepaalde situaties geschikt zijn.

Vraag, aanbod en vermarkting

Het project richt zich op het produceren van kwaliteitshout dat geschikt is voor een hoogwaardige toepassing. Bijvoorbeeld meubels, parket en fineer. Om de houtproductie en - vermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zijn vraag en aanbod in de grensregio in kaart gebracht. Daarnaast testen we diverse nieuwe en oude verkoopmethoden zoals via een veiling, langs de weg en online. Ook buigen we ons over de vermarkting van houtige biogrondstoffen uit het beheer van landschapselementen.

Kennisdelen en communicatie

Binnen het project is veel aandacht voor het verspreiden en borgen van de ontwikkelde kennis. Op die manier kan iedere boseigenaar en -beheerder de opgedane kennis en inzichten succesvol inzien en toepassen. Zo is er een filmpje gemaakt, verschijnen er diverse inhoudelijke artikelen en organiseren we met regelmaat trainingen, excursies en cursussen. Tijdens het project zijn er twee kennisdagen. De eerste editie was in juni 2017 en de tweede editie is op 4 april 2019. Alle informatie communiceren we via de verschillende eco2eco-kanalen; de website, nieuwsbrieven, Twitter, FacebookLinkedIn en Ecopedia.     

 

Projectpartners eco2eco

Vanuit Nederland:

Vanuit Vlaanderen:

Eco2eco is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website www.grensregio.eu.