Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Bos in cijfers

Over bos en bosbeheer valt veel te vertellen. Wandel met ons mee langs de feiten en cijfers.

Bos beheren

Staatsbosbeheer beheert een grote verscheidenheid aan natuurgebieden. Een deel daarvan is bos. Van al het terrein dat we onder onze hoede hebben, is 95% open voor recreatie.

273.000 ha natuur hebben wij in eigendom
150 miljoen bezoeken brengen mensen jaarlijks aan al onze natuurgebieden
34%

van onze natuurgebieden (95.000 ha) is bos.

27%

van het bos in Nederland wordt beheerd door Staatsbosbeheer

Werken aan bos

Boswachters, vrijwilligers en cliënten uit de zorg en reclassering zorgen voor het bos. En het bos zorgt voor hen. Want je werkt er lekker gezond in de buitenlucht, vrij van prikkels en stress.

540
boswachters
1.965
clienten van zorginstellingen en reclassering
8.141
vrijwilligers

Bos beschermen

Variatie voor de toekomst

Nederland heeft niet veel bos, zeker als je het vergelijkt met andere Europese landen.
Maar er zijn wel veel plekken met bos en de variatie in soorten bos is heel groot.

365.000 ha bos in Nederland 

Aantal hectare per provincie (2017, bron: Bosinventarisatie WUR) 

95.000 ha bos in beheer bij Staatsbosbeheer 

Aantal hectare per provincie (2018)

Een bonte verzameling

Nederland kent een bonte variatie van boomsoorten. Hier zie je de verdeling van soorten.

percentages door essentaksterfte aangetaste bomen

Essentaksterfte

Er dreigt een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. De es wordt overal in Nederland in een steeds hoger tempo aangetast door essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Staatsbosbeheer beheert ruim 4.600 ha essenbos waarvan een groot deel is aangetast. Meer over essentaksterfte

Bosverjonging en nieuw bos: steeds meer variatie

Variatie in soorten bomen is belangrijk voor een veerkrachtig bos. We werken in ons beheer aan verjonging en variatie. In plantseizoen 2019-2020 hebben we 1,6 miljoen bomen geplant. Stukken bos die aangetast waren door essentaksterfte zijn opnieuw ingeplant en daarnaast hebben we ruim 70 hectare nieuw bos aangelegd. Daarmee zijn de eerste stappen gezet voor de uitbreiding van bos in Nederland.

You are using an unsupported browser. Update to a modern browser, such as Google Chrome.
verhouding natuurbos en multifunctioneel bos

Natuurbos en multifunctioneel bos

Niet alles kan overal, daarom legt Staatsbosbeheer accenten. We beheren een derde van de bossen vanwege hun waarde voor de Nederlandse natuur en cultuurhistorie. Dit zijn de bijzondere parels, waar natuur en cultuur voorop staan. In de andere bossen ligt het accent op houtproductie of recreatie, dat noemen we multifunctionele bossen, want ook daar is natuur belangrijk.

eikeltjes

Bos in de toekomst: genenbank

Het bos is ontzettend belangrijk om ook in de toekomst de biodiversiteit te verzekeren. Oer-Nederlandse bomen en struiken zijn daar een onderdeel van. Omdat ze landelijk worden bedreigd hebben we er een verzameling van aangelegd, de genenbank. We winnen er zaden en waarmee nieuwe bomen en struiken worden gekweekt voor het toekomstige bos. We hebben momenteel 60 á 65 soorten bomen en struiken in de genenbank Roggebotzand.Lees meer over inheems plantmateriaal in het dossier Zaden en plantmateriaal.

Hout benutten

Duurzame productie

Productie is onderdeel van goed beheer. Verkoop van hout uit Nederlandse bossen
draagt bij aan het behoud van diezelfde bossen. Bovendien: iedere boom, ook als die
voorbestemd is om geoogst te worden, maakt schone lucht.
werk
biomassa
lucht
houtverkoop

1 kuub hout per Nederlander

Iedere Nederlander verbruikt 1 m3 hout per jaar. Dat hout wordt gebruikt voor papier, bouwmateriaal en verwarming. 10% van dat hout komt uit ons eigen land, de rest uit het buitenland.

bron: Probos / CBS

houtoogst

Er groeit meer dan we oogsten

Staatsbosbeheer oogst gemiddeld zo'n 300.000 kuub hout per jaar. We opereren duurzaam en beheren onze houtvoorraad met beleid. Duurzaam bosbeheer betekent dat we minder hout oogsten dan er in het bos bij groeit. Gemiddeld wordt er per jaar 74% van de totale bijgroei in multifunctioneel bos geoogst. Omdat we op deze manier werken, hebben al onze producten het FSC┬«-keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Hoeveel % van de oogst gaat naar welke toepassingen:

Hollands hout® en andere producten

Hollands hout® is ons eigen houtmerk en staat voor duurzaam geproduceerd hout uit eigen land. We gaan voor de meest hoogwaardige toepassingen van hout en uiteindelijk wordt alles van een geoogste boom benut. De mooiste delen worden kwaliteitsbouwmaterialen, als alternatief voor materialen die geïmporteerd moeten worden. Daarnaast wordt er papier gemaakt van onze bomen. De delen van de boom die bij houtoogst overblijven worden gebruikt als biogrondstoffen in verschillende toepassingen van energie tot bioplastic. Meer over ®Hollands Hout.

De cijfers op deze pagina zijn bijgewerkt tot  juli 2020.