Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Biomassa

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Visie en beleid biomassa

In de visie en bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer komt het beheer van het Nederlandse natuur- en cultuurlandschap op de eerste plaats. We streven ernaar dat zo efficiënt en duurzaam mogelijk te doen. Biomassa biedt hiervoor een uitgelezen mogelijkheid.

Duurzaam beheer

Bij Staatsbosbeheer zijn we ons ervan bewust dat een duurzame economie en maatschappij harder nodig is dan ooit. Fossiele grondstoffen worden schaars en de uitstoot van broeikasgassen heeft een nadelig effect op het klimaat. Het is onderdeel van onze missie om met duurzame beheermethoden bij te dragen aan de productie van vernieuwbare grondstoffen zoals biomassa. We kunnen daarin een leidende rol spelen, dankzij ons grote areaal aan natuurterrein. Zo leveren we hout met het FSC®-keurmerk voor bijvoorbeeld de bouw, meubels, vloeren. Ook komen er jaarlijks uit onze terreinen honderdduizenden tonnen kwalitatief hoogwaardige, schone biomassa (resthout, maaisel) vrij voor herverwerking.

Van beheerplan tot biomassa

Uitgangspunt bij alles wat we doen is het beheerplan voor een gebied. Als we in dat kader bijvoorbeeld een boom moeten vellen, proberen we het resulterende hout eerst als zaaghout af te zetten voor industrie en bouw. Deze keuze levert de meeste omzet op, die direct terugvloeit in het natuurbeheer. Bovendien is herverwerking tot producten het hoogwaardigst volgens het cascaderingsprincipe. Dit principe houdt in dat alle grondstoffen die vrijkomen zo hoogwaardig mogelijk worden verwerkt. Het resterende materiaal biedt Staatsbosbeheer vervolgens aan als grondstof voor bio-energie.

Op deze manier combineren we efficiënt terreinbeheer – waarbij de opbrengst terugvloeit in het natuurbeheer – met een bijdrage aan de reductie van CO2 en de ontwikkeling van bio-energie als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Lokale afzet van biomassa

Staatsbosbeheer streeft ernaar de biomassa uit zijn terreinen af te zetten bij lokale marktpartijen. Het vervoer van biomassa ‘verbruikt’ namelijk een percentage van de energie die de biomassa als grond- of brandstof oplevert. Dat energieverbruik geldt als een onomkeerbare milieubelasting. Door de biomassa lokaal als grondstof voor onder meer hernieuwbare energie te verkopen, kunnen we afvoerkosten besparen en omzet genereren. Dat geld komt weer ten goede aan het terreinbeheer.

Afzet: dochterbedrijf Energiehout BV en joint venture Bio Enerco BV

Om de biomassa in de markt te zetten en ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling en toepassing van bio-energie, werkt Staatsbosbeheer samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. We doen dit vanuit dochterbedrijf Energiehout BV en joint venture Bio Enerco BV.

Energiehout BV
Dochterbedrijf Energiehout BV brengt de biomassa die vrijkomt bij het beheer van onze terreinen op de markt. Het is een handelsorganisatie die uitsluitend houtige biomassa in- en verkoopt. Het bedrijf is 100 procent dochter van Projecten BV van Staatsbosbeheer. Meer informatie vindt u op de website van Energiehout BV.

Bio Enerco BV
Bio Enerco BV werd in 1999 opgericht als samenwerking van vier grote groenbedrijven: Staatsbosbeheer, Vagroen Biomassa, Van der Wiel Infra & Milieu en Biomassa Van Werven Energie. Doel van de samenwerking is om kennis over biomassa te bundelen en samen te zoeken naar efficiënte en milieuvriendelijke methoden om er energie van te maken.

Bio Enerco BV koopt ruwe biomassa in en verwerkt deze tot hoogwaardige grondstof voor onder andere biomassacentrales in binnen- en buitenland. Een van de Nederlandse afnemers is de biomassacentrale van NUON in Lelystad. Meer informatie vindt u op de website van Bio Enerco BV.

Henk Wanningen
Vragen over dit onderwerp? Henk Wanningen Hoofd productgroep biomassa