Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Biogrondstoffen

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Visie en beleid biogrondstoffen

In de visie en bedrijfsvoering van Staatsbosbeheer komt het beheer van het Nederlandse natuur- en cultuurlandschap op de eerste plaats. We streven ernaar dat zo efficiënt en duurzaam mogelijk te doen. Toepassing van groene reststromen helpt hierbij.

Bij Staatsbosbeheer zijn we ons ervan bewust dat een circulaire economie en maatschappij harder nodig zijn dan ooit. Fossiele grondstoffen worden schaars en de uitstoot van broeikasgassen heeft een nadelig effect op het milieu en klimaat. Het is onderdeel van onze missie om met passende beheermethoden bij te dragen aan de duurzame productie van vernieuwbare grondstoffen.

We kunnen daarin een leidende rol spelen, dankzij ons grote areaal aan natuurterrein. Zo leveren we hout met het FSC®-keurmerk voor bijvoorbeeld de bouw, meubels, vloeren. Onze groene reststromen (snoeihout, maaisel) vormen potentiële grondstof voor duurzame, innovatieve producten of biowarmte. Zo dragen we bij aan een biobased economy.

Cascaderingsprincipe

Bij toepassingen van hout is het cascaderingsprincipe uitgangspunt voor Staatsbosbeheer. Dit betekent dat we altijd kiezen voor de meest hoogwaardige toepassing met de meest langdurige vastlegging van CO2. Als dat niet gaat, kiezen we voor de op één na beste toepassing. Onderaan deze ladder staat toepassing van resthout voor groene energie. Resthout wordt versnipperd tot houtige biogrondstof (houtsnippers). Ook voor maaisels als natuurgras, heide en riet, is de zoektocht naar hoogwaardige toepassingen in volle gang. Een voorbeeld hiervan is onze samenwerking met Avantium.