Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Biogrondstoffen

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Feiten en cijfers

Per jaar komen uit onze terreinen tonnen biogrondstoffen vrij in de vorm van resthout (snoeihout, takken, toppen van bomen) en maaisel (van natuurgraslanden, heide en riet). Jaarlijks is deze hoeveelheid ongeveer gelijk omdat het uit het continue beheer als reststroom vrijkomt. Eenmalig kan er een uitschieter zijn door een inhaalslag bij verwijderen jonge bomen uit heide, veen of moeras. Of bij de bestrijding van bomenziektes als essentaksterfte.

In 2018 kwam er 49.000 ton houtsnippers vrij uit het beheer van de terreinen van Staatsbosbeheer. Dochterbedrijf Energiehout BV verkocht circa 103.000 ton houtsnippers. De rest kocht Energiehout BV in bij andere terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en andere beheerders van natuur en landschap. Opbrengst hiervan was 6 miljoen euro.

Maaisels uit ons beheer zijn met name natuurgras, maar ook heide en riet. In 2018 leverden we 10.000 ton natuurgras voor duurzame toepassingen zoals eierdozen, vergisting en veevoer. Door de samenstelling is niet al het natuurgras geschikt voor diervoeding. Voor bodemverbetering leverden we 70.000 ton, 20.000 ton werd anders verwerkt. Afhankelijk van de kwaliteit van het maaisel zoeken we naar de beste toepassing.

Bio Enerco en Energiehout

Om de groene reststoffen in de markt te zetten en de innovatie voor duurzame toepassingen te ondersteunen, werkt Staatsbosbeheer samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Dat doen we vanuit dochterbedrijf Energiehout BV en joint venture Bio Enerco BV.

Afnemers houtsnippers

We leveren houtsnippers via langdurige contracten aan de volgende afnemers. Ons aanbod is jaarlijks ongeveer gelijk omdat het een reststroom is uit het beheer van onze natuur, bos, en landschap.

Biowarmte

Energiehout BV levert aan Stadsverwarming Purmerend, Stadsverwarming Ede, Vattenfall in Lelystad en Eneco in Utrecht. Bio Enerco BV levert houtsnippers van Energiehout BV aan Vattenfall in Lelystad en Veolia in Arnhem die een bedrijventerrein van warmte voorziet.

Biochemie

Staatsbosbeheer werkt met partners samen aan innovaties op het gebied van bioraffinage. Zo werken we samen met Avantium aan de baanbrekende Dawn-technologie om suikers uit houtsnippers te halen voor gebruik als bioplastic. En voor lignine zoeken we een hoogwaardige toepassing, bijvoorbeeld als vervanger van bitumen in asfalt. Tot die tijd wordt lignine ingezet als biobrandstof.

Afnemers maaisels

We leveren natuurgras aan vergistingsinstallaties en voor de opwekking van groen gas. Een ander initiatief is een samenwerking met Huhtamaki die eierdoosjes maakt van ons natuurgras. Natuurgras gaat ook bijvoorbeeld als diervoeding naar Beekse Bergen en lokale boeren. Maaisel wordt ook wel gebruikt als zaadbron, dat gebeurt bv met maaisel van bijzondere graslanden en heide. Riet wordt gebruikt als dakbedekking en ook in innovatieve toepassingen in meubels.

Henk Wanningen
Vragen over dit onderwerp? Henk Wanningen Hoofd productgroep biogrondstoffen