Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Biogrondstoffen

Het beheer van onze terreinen levert veel bruikbare grondstoffen op die we zo efficiënt en duurzaam mogelijk hergebruiken.

Biogrondstoffen

Dossier: Biogrondstoffen Overzicht van dossiers

Het beheer van onze terreinen levert veel hernieuwbare grondstoffen op, zoals hout, snoeiproducten en maaisel (biogrondstoffen). Vanuit onze visie op efficiënt en duurzaam beheer gebruiken we dit materiaal bij voorkeur als grondstof voor andere producten. Zo wordt een groot deel van het geoogste hout als FSC®-hout toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. Gras zetten we in voor de fabricage van karton, door het op een slimme manier te verwerken. Als er geen ander product van gemaakt kan worden, of vorming van een verkoopbare partij hout te veel transport vergt, worden takken, toppen, en soms individuele stammen versnipperd en bieden we de biogrondstoffen aan voor de opwekking van energie.

Groene reststoffen

Staatsbosbeheer beheert 273.000 hectare bos, natuur en landschap. Dat levert groene reststoffen op. Zoals houtsnippers (van resthout en takken die we niet hoogwaardig kunnen laten verwerken) en maaisels (natuurgras, heide en riet). Die reststoffen vallen onder de term ‘biogrondstoffen’.

Voor deze organische en hernieuwbare reststromen zoekt Staatsbosbeheer een nuttige toepassing als grondstof voor andere producten. Daarbij zoeken we altijd de meest hoogwaardige toepassing met de meest langdurige vastlegging van CO2. Als dat (nog) niet kan, leveren de houtsnippers een bijdrage als brandstof voor biowarmtecentrales. Zo dragen we bij aan de biobased economy. Lees meer over groene reststoffen.

Samenwerking

Om de groene reststoffen in de markt te zetten en de innovatie voor duurzame toepassingen te ondersteunen, werkt Staatsbosbeheer samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Voor de houtsnippers en maaisels doen we dat vanuit dochterbedrijf Energiehout BV en joint venture Bio Enerco BV.

Naast Staatsbosbeheer, leveren ook Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, de Provinciale landschappen en andere terreinbeheerders hun houtsnippers aan de markt via deze twee bedrijven.