Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Biobased economy

Schakel in de groene economie

Veel mensen genieten dagelijks van ons groene erfgoed, dat wij beheren en beschermen. Bij dat beheer komt materiaal als biogrondstoffen (reststoffen) en hout vrij, dat door slim gebruik ingezet wordt voor een groenere, ‘biobased’ economie. Bos, natuur en landschap zijn zo behalve een plek voor biodiversiteit en gezonde recreatie, ook een bron van opslag van CO₂, voor groene energie en duurzame producten.

Onze bron: bos, natuur en landschap

Bij het bos-, natuur- en landschapsbeheer komen ingrediënten voor de groene economie vrij.

Ambitie en aanpak

De strijd tegen klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om te werken aan de speerpunten van het klimaatbeleid ‘Parijs 2016’: beperking van CO₂-uitstoot, vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen en toename van groene (of hernieuwbare) grondstoffen. Als ‘groen nutsbedrijf’ met 7% van het Nederlandse grondoppervlak onder onze hoede, proberen we zo verstandig mogelijk onze bijdrage te leveren aan deze gezamenlijk opgave.

bomen

CO₂-opslag

Bos speelt een hoofdrol in alle scenario’s voor klimaatbeheersing. Levende bomen slaan CO₂ op, dode bomen geven bij verrotting hun CO₂ weer af in het milieu. Door producten te maken van hout (waarin de CO₂ nog steeds is opgeslagen) stel je het vrijkomen van CO₂ uit en maak je efficiënt gebruik van een hernieuwbare grondstof. Door het toepassen van hout bespaar je op het gebruik van fossiele materialen. De gewenste aanleg van 5.000 hectare extra bos zal de opslagcapaciteit van CO₂ aanzienlijk vergoten.

vlam

Groene energie

De natuur zit vol energie. Wind, zon, maar ook natuurlijk restmateriaal kunnen gebruikt worden als bronnen van energie, die minder CO₂ uitstoten dan traditionele verwarmingsmaterialen en hernieuwbaar zijn. Samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen werken we aan de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie.

stoel

Duurzame producten

Hoe maak je echt duurzame producten, waarbij je geen fossiele grondstoffen meer nodig hebt? Om daarachter te komen, is veel kennis nodig en de mogelijkheid om nieuwe methodes uit te proberen. Wij ondersteunen dit op 2 manieren: door een betrouwbare leverancier van natuurlijke grondstoffen te zijn, en door innovatieve projecten te faciliteren. Zo hebben initiatieven op het gebied van duurzame productontwikkeling meer kans op slagen.

Groene energie, positieve bijdrage

De voorraad van fossiele brandstoffen raakt uitgeput, bovendien produceert het gebruik ervan CO₂ (broeikasgassen). In het nationale Energieakkoord staan doelen omschreven voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Staatsbosbeheer onderzoekt met verschillende partijen innovatieve manieren om een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van dat akkoord. Uiteraard staan daarbij het beschermen en beheren van de natuurgebieden voorop.

Streefcijfers


Met onze duurzame aanpak leveren wij een bijdrage aan het behalen van de energiedoelen.

Zonne-energie

390.264 Kilowattuur

We zijn altijd op zoek naar hoe we ook zelf duurzamer kunnen opereren. Daarom plaatsen we zonnepanelen bij onze bezoekerscentra, beheerkantoren, werkschuren en vakantiewoningen. In 2020 moeten 70 van onze eigen gebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen. De stand van eind 2017 is 53, die dat jaar gezamenlijk 390.264 Kilowattuur (KWH) produceerden, daarmee zitten we op 76% van onze doelstelling. Daarnaast kijken we welke terreinen geschikt zijn voor opwekking van zonne-energie door andere partijen, zoals bijvoorbeeld op grasland, akkers, op water of boven parkeerplaatsen. Het landschap en de natuur (ecologie) is daarbij altijd sturend.

Windmolens

25.000 Megawattuur

We bouwen zelf geen windparken, maar we beschikken wel over terrein waar windmolens van andere partijen geplaatst zouden kunnen worden. Daarbij wordt eerst heel kritisch onderzoek gedaan naar eventuele landschappelijke of ecologische gevolgen, bijvoorbeeld voor vogels en vleermuizen. Als het bevoegd gezag oordeelt dat het verantwoord is, stellen we terrein beschikbaar. Er zijn inmiddels 11 molens gebouwd op grond van Staatsbosbeheer in Noord-Brabant en in Flevoland. Gezamenlijk produceren ze ongeveer 25.000 Megawattuur (MWH) per jaar. Dat is gemiddeld energie voor zo’n 7.000 huishoudens per jaar. Op 15 locaties hebben we grond beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een windpark of zijn daarover in gesprek. Zie ook dossier Windenergie

Biowarmte

10.000 Huishoudens

Bijna de helft van het energieverbruik in Nederland gaat op aan verwarming van huizen en gebouwen en voor de industrie. Als je daar een duurzamer alternatief voor kan vinden, scheelt dat dus enorm in de milieubelasting. Biowarmte is zo’n alternatief. Ons beheerwerk levert biogrondstoffen, zoals boomtoppen en takken op. Zo’n 82 procent van dit natuurlijke restmateriaal blijft in het bos voor insecten, paddenstoelen, vogels en bodemleven. Bij de verrotting komt de opgeslagen CO₂ vrij. De reststroom die niet blijft liggen, wordt als biogrondstoffen gebruikt voor biowarmte. Ook hier komt CO₂ bij vrij, maar dan is de opgeslagen energie wel eerst gebruikt voor verwarming. In 2017 werd biogrondstoffen afkomstig van terreinen van Staatsbosbeheer ingezet voor de warmtebehoefte die gelijk stond aan 10.000 huishoudens. Zie ook dossier Biomassa

Natuurlijk materiaal, duurzame producten

Het is onze missie om zo verstandig mogelijk gebruik te maken van natuurlijk materiaal. Met andere woorden: producten die ons natuurbeheer voortbrengt, duurzaam benutten. De kennis over het slim verwerken is constant in ontwikkeling. Daarom werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om effectiever, duurzamer en slimmer met schaarse grondstoffen en restromen om te gaan.

schep

Duurzaam bodemgebruik

Het oogsten van houtige biogrondstoffen, zoals takken en boomtoppen, gebeurt alleen op bodems die dit ‘groene afval’ kunnen missen. Zoals bijvoorbeeld rijke zand- en kleigronden. Als de voedingsstof uit de biogrondstoffen nodig is voor de biodiversiteit of een gezonde bodem, dan blijft het in het bos liggen.

hout

Hout optimaal benutten

Een boom slaat CO₂ op. Ook als de boom geoogst wordt, blijft de CO₂ vastgelegd in het hout. Dat hout wordt toegepast van constructiehout in de bouw tot meubels, plaatmateriaal en papier. Staatsbosbeheer heeft een eigen houtmerk: Hollands hout®.

biochemie

Biochemie: plastic groeit aan de bomen

Avantium hoopt in 2022 een fabriek te openen waar biogrondstoffen wordt omgezet in suikers waarmee bio-plastic kan worden gemaakt. Het is een mooi voorbeeld van duurzaam gebruik van biologische reststoffen. Voor de plastic producten die met onze biogrondstoffen gemaakt worden, zijn dan geen fossiele delfstoffen meer nodig.

Biomassa wordt geraffineerd tot afbreekbaar plastic waar geen aardolie meer voor nodig is.

grondstof

Bagger wordt grondstof

Bij natuurontwikkeling, zoals het aanleggen van open water en het uitbaggeren van rivieren, komt zand en klei vrij. Deze ‘grondstoffen’ worden gebruikt voor onder meer de baksteenindustrie, bouw en de aanleg van wegen.

planten

Planten in goede aarde

Het moeras van natuurgebied de Weerribben wordt door ons beschermd en onderhouden, onder meer door het verwijderen van ‘kragge’. Kragge is losgeslagen en afgestorven plantmateriaal dat kleine drijvende eilandjes vormt. Als je hier niets aan doet, groeit het water dicht. Staatsbosbeheer werkt samen met bedrijven om de kragge in de toekomst opnieuw te gebruiken: als vervanger van veen voor de productie van substraat voor de tuinbouw.

gras

De veelzijdigheid van gras

Het beheer van half natuurlijke graslanden en weidevogelterreinen levert een oogst aan gras op. Staatsbosbeheer heeft ongeveer 25.000 ha graslanden in eigen beheer. Daar halen we tussen de 150.000 en 250.000 ton maaisel per jaar van af. Deze maaisels hebben soms genoeg voedingsstoffen voor veevoer. Als er niet voldoende voedingstoffen in zitten, kunnen de maaisels gebruikt worden voor de productie van compost, energie (biogrondstoffen) of papier en karton. Het verwerken van maaisels tot compost kost geld en leidt bovendien tot uitstoot van broeikasgassen. Daarom zoeken we continu naar duurzamere toepassingen, zoals de productie van eierdoosjes.

De cijfers op deze pagina zijn bijgewerkt tot  juli 2020.