Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Biobased economy

Bos, natuur en landschap zijn een bron van groene energie, hernieuwbare grondstoffen en CO2-opslag. Staatsbosbeheer zet zich dagelijks in om zo verstandig mogelijk gebruik te maken van natuurlijke materialen.

Biobased economy

Dossier: Biobased economy Overzicht van dossiers

De natuur zit vol energie. Bij het beheer van onze terreinen komt allerlei natuurlijk materiaal vrij dat door slim gebruik ingezet wordt voor een groenere ‘biobased’ economie. Bos, natuur en landschap zijn zo niet alleen een plek voor biodiversiteit en recreatie, maar ook een bron van groene energie, hernieuwbare grondstoffen en CO₂-opslag.

Naar een groene economie

In het nationale Energieakkoord staan doelen omschreven voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Als groen nutsbedrijf, met 7% van het Nederlandse grondoppervlak onder onze hoede, zien we het als onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van dat akkoord. Uiteraard staan het beschermen en beheren van de natuurgebieden voorop. Meer weten over hoe Staatsbosbeheer die bijdrage wil leveren? Bekijk de feiten en cijfers rond biobased economy.

Wat de natuur voortbrengt

Het is onze missie om zo verstandig mogelijk gebruik te maken van natuurlijk materiaal. Met andere woorden: producten die ons natuurbeheer voortbrengt, benutten we duurzaam. Het beheer van onze terreinen levert duurzame, hernieuwbare grondstoffen op: hout, biogrondstoffen, gras en maaisel. Ook grond en klei kunnen we duurzaam benutten. Zon en wind leveren schone energie. Samen met bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen werken we aan innovatieve toepassingen van grondstoffen uit de natuur en aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame energie.

Sleutelrol voor bos

In alle scenario’s voor klimaatbeheersing speelt bos een hoofdrol vanwege de capaciteit van bomen om CO₂ op te slaan. Staatsbosbeheer wil 5.000 hectare extra bos aanleggen op eigen grond, wat de CO₂ opslagcapaciteit aanzienlijk zal vergoten. Door duurzame producten te maken van hout stel je het vrijkomen van CO₂ uit en bespaar je op het gebruik van fossiele materialen (zie ook dossier Bos en hout). We hopen dat meer organisaties willen investeren in het Nederlandse bos (zie Buitenfonds).