Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Dossier Afval in de natuur

Er belandt veel afval in de natuur, van zwerfvuil tot chemisch drugsafval. Staatsbosbeheer zet zich dagelijks in om de gebieden schoon te houden.

Visie en beleid afval in de natuur

Vervuiling door afval is ook voor Staatsbosbeheer een groot probleem. Niet alleen de flesjes en blikjes die mensen achterlaten, maar ook de dumpingen van groot afval. Het opruimen en schoonmaken is een kostbare onderneming, zeker als het gaat om chemisch drugsafval. Het aantal afvaldumpingen in de natuur stijgt. Gelukkig wordt er ook hard gewerkt aan het opruimen van rommel en zetten steeds meer mensen zich daarvoor in.

Opruimkosten

Staatsbosbeheer probeert altijd te achterhalen wie de eigenaar is, maar vaak komt het erop neer dat we het afval zelf opruimen. Soms werken we daarbij samen met de gemeente, de stort of een sociale werkplaats. Staatsbosbeheer schat de jaarlijkse kosten voor schoonmaak op zo’n half miljoen euro. Geld dat eigenlijk bedoeld is voor bijvoorbeeld het beheer van natuurgebieden of voor de aanleg en onderhoud van recreatiepaden.

Schoonmaakacties in de natuur

Ook bezoekers ergeren zich aan afval in de natuur. Daarom zijn er regelmatig schoonmaakacties, bijvoorbeeld de opruimactie van Stichting Noordzee of de actie van Staatsbosbeheervrijwilligers bij de Waalstranden.

Afvalbakken

Staatsbosbeheer is terughoudend in het plaatsen van afvalbakken. Onze ervaring is dat dit het afvalprobleem niet oplost, maar in sommige gevallen juist verergert. Er ontstaat zwerfvuil doordat mensen hun afval naast de afvalbak gooien. Ook dieren, zoals kraaien en vossen, trekken het vuil uit de bakken als ze op zoek zijn naar voedselresten.

Advies bij drugsafval

Bij de productie van harddrugs, zoals xtc, komt veel afval vrij. Harddrugs zijn illegaal in Nederland en dus is het afval ook niet zomaar naar een gemeentestort te brengen. Drugsafval belandt daarom helaas vaak in de natuur. Dit chemische afval is gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Ons dringende advies aan bezoekers is dan ook om altijd van dit afval af te blijven en de dumping te melden bij de politie  of boswachter in de regio. Staatsbosbeheer huurt gespecialiseerde bedrijven  in voor het opruimen. Als de vaten lekken of omgevallen zijn, volgt bovendien bodemsanering. Drugsafval is te herkennen aan een grote hoeveelheid vaten en potten.