Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Dossiers

Wil je meer weten over de werkwijze van Staatsbosbeheer en wat er speelt in onze natuurgebieden? In onze dossiers vind je volop achtergrondinformatie.

Afval in de natuur

Afval hoort niet thuis in de natuur. Lees meer over het afval dat mensen dumpen in onze natuurgebieden en wat we daar tegen ondernemen.

Biobased economy

Bos, natuur en landschap zijn een bron van groene energie, hernieuwbare grondstoffen en CO2-opslag. In dit dossier leest u hoe we natuurlijk materiaal inzetten voor een groenere 'biobased' economie.

Biogrondstoffen

Staatsbosbeheer draagt graag bij aan een duurzame wereld. Lees hoe we groene reststromen uit beheer (her)verwerken en met partners energie opwekken uit biogrondstoffen.

Bos

Staatsbosbeheer beheert een kwart van het bos in Nederland. In dit dossier leest u hoe we voor onze bossen zorgen.

Deltanatuur

Met het Programma Deltanatuur werkt Staatsbosbeheer aan de waterveiligheid en klimaatbestendigheid van Nederland. Lees meer over hoe we dit doen.

Deltanatuur Zuidwestelijke Delta

Met het programma Deltanatuur Zuidwestelijke Delta werken Staatsbosbeheer en partners aan een veerkrachtige, beleefbare getijdennatuur in de delta.

Flora en fauna

Een bloeiend dieren- en plantenleven in Nederland. Daar zetten we ons voor in. Meestal door een gunstige leefomgeving te creƫren, soms door dieren of planten juist in toom te houden.

Groene Metropool

Met het programma Groene Metropool draagt Staatsbosbeheer bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat in Nederlandse steden. In dit dossier leest u hoe we dat doen.

Jeugd en natuur

Staatsbosbeheer wil jeugd en natuur met elkaar verbinden, door kinderen te laten spelen, ervaren en leren in onze gebieden. Lees hier hoe we dat aanpakken.

Klimaat

Bos en andere natuur zijn belangrijk bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Wij zetten onze kennis en ervaring in om in die natuurgebieden meer CO2 te binden.