Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste nieuws over de natuurgebieden en werkzaamheden van Staatsbosbeheer.

Nieuws

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers presenteert Visie klimaatbestendige veengebieden

Veengebieden kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestaande klimaatopgave. Dit lukt alleen door vernatting van veengronden en het stimuleren van een meer natuurlijk gebruik.

veengebied

Zeldzame hop broedt in Leenderbos

In het Leenderbos heeft een paartje hoppen minimaal twee jongen uitgebroed. En dat is bijzonder, want het is pas het vijfde hopnest in Nederland in bijna 50 jaar.

Hop met een jong in boom

Start dijkversterking en ontwikkeling uiterwaard Salmsteke

Op 23 juni 2022 ging de eerste schop in de grond bij de Utrechtse uiterwaard Salmsteke. Het startsein van de uitvoering van een project waar dijkversterking wordt gecombineerd met opdrachten rond water, natuurherstel én recreatie.

luchtfoto uiterwaarde Salmsteke

Eerste succesvolle broedgeval zeearend in Drenthe

In de bossen rond Veenhuizen is een jonge zeearend geboren. Het is de eerste keer dat de zeearenden succesvol hebben gebroed in Drenthe.

Jonge zeearenden © Cor Fikkert

Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050

De allereerste Agenda Natuurinclusief geeft concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie en landbouw om een natuurinclusieve samenleving in 2050 te bereiken.

jongen versleept takken in het groen van het Haagse bos

Vogelgriep slaat hard toe

Van Zeeland tot op de Waddeneilanden is er massale vogelsterfte langs de kust. Raak de dode vogels niet aan en houd honden aan de lijn.

Door vogelgriep getroffen kolonie grote sterns

Tussenstand Nationale Bossenstrategie

Uit een tussenrapportage van LNV blijkt dat Staatsbosbeheer voortvarend aan de slag is met het planten van nieuw bos en het revitaliseren van bestaand bos.

gemengd bos

Utrechtse samenwerkende boeren tekenen voor natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer gaat met de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis- Vinkeveen een vergaande samenwerking aan die hen helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering.

Gebiedscoöperatie Wilnis

Staatsbosbeheer kiest voor schoner menggranulaat

Staatsbosbeheer kiest voor de verharding van paden voor schoner menggranulaat waar maximaal 0.1% ander restmateriaal bij het puin zit, 90% schoner dus dan de huidige norm.

Pad verhard met menggranulaat

Duitse en Belgische ringslangen kiezen voor broeihopen in Zuid-Limburg

Vlakbij het Drielandenpunt in Vaals zijn dit voorjaar tijdens de controle van een broeihoop legsels van drie ringslangdames met in totaal 50 eieren opgegraven.

ringslang