Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Nieuws

Blijf op de hoogte en bekijk hier het laatste nieuws over de natuurgebieden en werkzaamheden van Staatsbosbeheer.

Statkraft gaat Windpark Vaanplein ontwikkelen


Statkraft gaat het nieuwe Windpark Vaanplein in de gemeente Barendrecht ontwikkelen. Dat hebben Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) en Staatsbosbeheer na een tenderprocedure besloten. Het betreft een voorlopig besluit dat op 17 januari definitief wordt als de andere inschrijvers aan de tender geen bezwaar indienen.

Windpark Vaanplein

Het gaat om percelen aan de noordzijde van de A15, dichtbij het verkeersknooppunt Vaanplein in de gemeente Barendrecht. Naar verwachting is er ruimte voor twee tot drie windmolens. Statkraft zal bij de gemeente Barendrecht een bestemmingswijziging en omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer de molens gebouwd gaan worden, is nog niet bekend, want dat is afhankelijk van de nog te doorlopen procedures. Het gebied is in 2017 door de provincie aangewezen als locatie om windenergie op te wekken.Statkraft Markets B.V. is gevestigd in Amsterdam en heeft veel windprojecten in Europa ontwikkeld. Voor het project in Barendrecht werkt Statkraft samen met Pondera Consult. Pondera heeft zeer veel ervaring met windprojecten in Nederland.

Windparkontwikkelaar

De grond waar de windmolens komen is eigendom van Staatsbosbeheer maar in erfpacht genomen door het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Daarom hebben de twee gezamenlijk een tender gehouden om een windparkontwikkelaar te selecteren. Hierbij is gekeken naar de ervaring van geïnteresseerde partijen met de ontwikkeling van windparken, naar hun ervaring met burgerparticipatie en naar de hoogte van de grondvergoeding. De gemeente stelt voorwaarden aan een ontwikkelaar ten aanzien van de manier waarop de omgeving wordt betrokken bij het maken van de plannen en aan de financiële participatie die de ontwikkelaar biedt aan de omgeving (gedeeld eigendom van het park en/of afdracht aan een gebiedsfonds). In de komende periode stelt Statkraft in overleg met gemeente en omwonenden een participatieplan op.